nieuws

Geen animo bij potentiële woningkopers

woningbouw

Het gebrek aan animo bij potentiële woningkopers houdt de gemoederen fors bezig.

Van alle kanten komen suggesties om de woningverkoop te stimuleren. Zowel bij
nieuwe als bestaande woningen zou de koper een steuntje in de rug moeten
krijgen. Veel gehoord is de wens tot verlaging van de overdrachtsbelasting. Deze
zou een sta-in-de-weg zijn voor kopers die het in de bestaande voorraad zoeken,
want het maakt het kopen van een woning 6 procent duurder. Voor bestaande en
nieuwe woningen heeft men de verhoging van het maximumbedrag voor de Nationale
Hypotheekgarantie op het oog. Het voordeel voor de koper is een hogere lening en
een iets lagere rente.

De gemeentelijke overheid zou iets aan de grondprijs moeten doen. Immers, het
grondbedrijf is de melkkoe van de gemeente. Hoog scoort ook het voorstel om de
vraag te stimuleren door de btw op nieuwbouw en onderhoud te verlagen. Bij
sommige suggesties wordt ter ondersteuning gewezen op wat in vroegere tijden
inverdieneffecten werden genoemd. Er zou bespaard gaan worden op
werkloosheidsuitkeringen, als er meer gebouwd wordt, komt er meer belasting
binnen en vanzelfsprekend is er het uitstralingseffect. Iedere euro uitgegeven
aan bouwproducten genereert nog eens een halve euro. Als klap op de vuurpijl
wordt het binnenlandse karakter van de bouw benadrukt. Eigenlijk is het een
raadsel dat de overheid nauwelijks iets met de suggesties doet, luidt de klacht.

Alle voorstellen hebben tot doel de vraag te stimuleren met als belangrijkste
element een lagere prijs die de consument moet overhalen een woning te kopen.
Het bevorderen van verkopen in de voorraad gaat uit van de gedachte dat aan het
eind van een potentiële verhuisketen een nieuwe woning wordt betrokken. Het
verhaal is duidelijk en de wensen zijn legitiem.

Lagere opbrengst

Toch is er iets geks aan de hand. Niemand lijkt het noodzakelijk te vinden om
woningen beter verkoopbaar te maken door ze voor een lagere prijs aan te bieden
en dus met een lagere opbrengst genoegen te nemen. In de nieuwbouw kan dat door
plannen te wijzigen en zoals dat heet tot herontwikkeling over te gaan en
goedkopere varianten aan te bieden. De gemeente zal mee moeten doen en een veer
te laten bij de grondprijs. Particulieren die hun woningen willen verkopen,
zullen met een lagere prijs genoegen moeten nemen. De in het verleden opgebouwde
waardestijging zullen zij geheel of gedeeltelijk moeten inleveren. Zo werkt de
markt.

Tegengeworpen kan worden, is dat in de statistiek de woningprijzen nog maar
zeer licht gedaald zijn. Er worden dan ook maar weinig woningen verkocht. De
werkelijke waardedaling blijft zo verborgen. De prijs hiervoor is stilstand op
de koopmarkt. Knutselen aan de condities is een lapmiddel dat weinig zoden aan
de dijk zet. In de maandlasten maakt het verschil tussen 5 en 6 procent rente
een verschil van 20 procent. Dat is een normale fluctuatie die door de consument
wordt verwerkt binnen zijn bestedingspatroon.

Vertrouwen

De voorgestelde maatregelen bewegen zich binnen deze marge. Het ontbreekt
niet aan geld, maar aan vertrouwen. Dat heeft de animo bij potentiële kopers
weggenomen. Aan de verkoop van nieuwe woningen is al meer dan een jaar te zien,
dat het vertrouwen is weggeëbd. Het blijven zinspelen op maatregelen in de
fiscale sfeer ter ondersteuning van de verkoop leidt alleen maar tot meer
aarzeling bij de consument. En als lagere prijzen de markt niet doen opleven, is
er kennelijk iets met de urgentie van de vraag naar woningen aan de hand. Het is
weinig zinvol om de gewenste productie te blijven spiegelen aan getallen in
overheidsnota’s. Die nota’s zijn geduldig en de opstellers bouwen geen woningen.
Dat doen bouwbedrijven. Als er vraag op de markt is.

Reageer op dit artikel