nieuws

BAM bouwt projecten van Van Hoogevest af

woningbouw

BAM-dochter Heilijgers gaat de nieuwbouwwoningen van het failliete Van Hoogevest afbouwen. Daarover heeft het bedrijf afspraken gemaakt met de curatoren en de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK).

Enkele honderden woningen zullen door Heilijgers worden afgebouwd. Ook zal de
garantie worden overgenomen, zo hebben Heilijgers en SWK afgesproken. Het gaat
om woningen waarvoor een waarborg is afgegeven. Eerder al had de bouwer met de
curatoren een principeakkoord gesloten over het voltooien van alle bouwprojecten
van Van Hoogevest. Het gaat om een groot aantal projecten, hoofdzakelijk
woningbouw, die in verschillende fasen van voortgang zitten. Heilijgers, met
circa 240 werknemers, kan al dit werk mede gezien de spreiding van de projecten
over het hele land en de spoed die betracht moet worden, niet alleen aanpakken.
Daarom wordt samengewerkt met grote zus BAM Woningbouw die tien keer zo groot
is. Heilijgers en BAM richten zich in eerste instantie op projecten in Maarssen,
Amersfoort, Renswoude en Aalsmeer. Medio maart verwachten partijen definitief
overeenstemming te hebben bereikt waarna de werkzaamheden kunnen beginnen.

Meer tijd

Voor de andere projecten waarbij in een aantal gevallen externe
opdrachtgevers betrokken zijn, zal meer tijd nodig zijn om een
projectinventarisatie en een calculatie te maken. Bij de woningbouwprojecten die
zich in de opleveringsfase bevinden, zullen de opleverings- en
narooiwerkzaamheden zo snel mogelijk worden gestart. De mogelijkheid bestaat dat
op projectbasis medewerkers van Van Hoogevest worden ingezet. Dit kan zowel in
de inventarisatiefase als in de uitvoeringsfase. Hiermee kan specifieke
projectkennis behouden blijven waardoor ook de overgang van de projecten
soepeler kan verlopen.

Reageer op dit artikel