nieuws

Zuyderzeerand nu rijp voor ontwikkeling

woningbouw

Een nieuw randmeer tussen Vollenhove en Lemmer met vernieuwende woningbouw, bedrijvigheid, natuur en recreatievoorzieningen. Dat concept werken de provincie Flevoland en de drie gemeenten Lemsterland, Noordoostpolder en Steenwijkerland gezamenlijk uit. Het doel is tussen 2016 en 2030 deze gebiedsontwikkeling Zuyderzeerand uit te voeren.

Het idee voor een herontwikkeling van deze locatie is niet nieuw. In 2000
deed Rijkswaterstaat al een verkennende studie naar de aanleg van een randmeer
in de driehoek Emmeloord-Vollenhove-Lemmer. Provincies, gemeenten en
waterschappen stonden destijds niet te juichen. Volgens de betrokken
waterschappen waren er goedkopere oplossingen om overtollig water uit de boezems
van het IJsselmeer en de Friese en Overijsselse wateren op te vangen en was een
randmeer niet noodzakelijk. De provincies en de betrokken gemeenten vonden de
investering van 1,3 miljard te kostbaar voor een maatregel die geen grootse
bijdrage leverde aan een verbetering van de waterhuishouding.

Afgewezen

Wel zag iedereen economische kansen voor de scheepvaart en de waterrecreatie,
omdat er een nieuwe waterverbinding tussen Overijssel en Friesland zou ontstaan.
In 2005 wees het kabinet de aanleg van een randmeer op de grens van Flevoland en
Overijssel nog van de hand.

Perspectieven

Anno 2009 zijn de perspectieven veranderd. De initiatiefnemers nemen het
rapport ‘Samenwerken met Water’ van de commissie Veerman serieus mee in hun
verkenning. De commissie geeft een aanzienlijke peilverhoging van het IJsselmeer
aan, waardoor er wellicht meer waterberging nodig is in het IJsselmerengebied.
De aanleg van een nieuwe scheepvaartverbinding en vaarroutes tussen Vollenhove
en Lemmer wordt onderzocht. De partijen willen de oorspronkelijke
Zuyderzeestadjes Blokzijl, Vollenhoeve en Kuinre in oude glorie herstellen met
een nieuw waterfront. De drie gemeenten staan nu vooraan om vernieuwende
concepten voor wonen op of langs het water te ontwikkelen. Ook ziet men kans
economisch gewin uit de gebiedsontwikkeling te halen door de komst van
watergebonden bedrijvigheid. Volgens gedeputeerde Greiner van de provincie
Flevoland is er in tegenstelling tot tien jaar geleden nu veel animo uit de
regio om deze gebiedsontwikkeling op te pakken. De eerste resultaten van de
gebiedsverkenning Zuyderzeerand worden medio 2010 verwacht.

Reageer op dit artikel