nieuws

Kleurenpalet in Prachtwijk

woningbouw Premium

In de wijk Overvecht wordt alles wat los en vast zit verwijderd uit voormalig bejaardenhuis Titus Brandsma. Niet door de vandalen waar de Utrechtse wijk berucht om werd, maar door de medewerkers van Van Eijk Sloopwerken uit Leiden.

De inmiddels in gang gezette ontmanteling van het gebouw levert onverwacht
een kleurig plaatje op, dat recht doet aan de kwalificatie Prachtwijk die door
minister Vogelaar aan het probleemgebied is gegeven. De slopers stonden vorig
jaar al min of meer gereed, toen bleek dat vleermuizen, een beschermde
diersoort, hun intrek hadden genomen in het leegstaande gebouw. Weglokken bleek
de slimste oplossing daarvoor. Ook is er asbest aangetroffen. Dat laat zich niet
weglokken, maar dient op vakkundige wijze te worden verwijderd. Pas dan kan er
echt worden gesloopt. Op de plek van Titus Brandsma wordt een wooncomplex
gebouwd door woningcorporatie Portaal. Dit ‘Loevenhout’ krijgt 117 koopwoningen
en 91 sociale huurwoningen, waarvan 18 ‘zorgwoningen’. Op de begane grond komt
ruimte voor dienstverlening en kantoren. Aan de kant van de toegangsweg wordt
het complex zes tot twaalf verdiepingen hoog. Hierdoor krijgt de nieuwbouw
evenals het gesloopte bejaardenhuis een geluidwerende functie voor het erachter
gelegen woongebied. De oplevering staat voor 2010 gepland.

Reageer op dit artikel