nieuws

Grote ontwerpvrijheid op riante kavels Enschede

woningbouw Premium

Circa 25 kavels, variërend van 1000 tot 7000 vierkante meter, worden volgend jaar uitgegeven in Enschede Noord. Ook worden in particulier opdrachtgeverschap drie à vier landgoederen ontwikkeld en komen er 150 woningen in de vorm van erven. Het bestemmingsplan ’t Vaneker ligt in het eerste kwartaal 2008 ter inzage.

Eigenaren van de kavels en ontwikkelaars van het landgoed krijgen van de
gemeente veel vrijheid in het ontwerp van hun ‘droomwoning’. “We willen wat dat
betreft niet betuttelend optreden”, zegt manager gebiedsontwikkeling van
Enschede-Noord, Joop Nijenhuis. “De enige voorwaarde is dat een stedenbouwkundig
supervisor de plannen van de bewoner en zijn architect beoordeelt. We willen een
bepaalde structuur in het plangebied handhaven; dat er bijvoorbeeld geen
twee-onder-eenkapper naast een boerderette komt te staan. Gemikt wordt op
kavelkopers die in het meest luxe segment bouwen. “Op zich maakt het ons niks
uit als in hetzelfde gebied een moderne, strakke villa en een traditionele
boerderette wordt gebouwd. De stedenbouwkundig supervisor en de gemeente letten
op de uitstraling en de inpassing van de woning in het landschap. Die
uitstraling is niet te vatten in een plan, dat verschilt per locatie”, aldus
Nijenhuis.

Supervisor

Wie de supervisor wordt is nog onbekend. De gemeente is met een aantal
kandidaten in gesprek. Nijenhuis bezweert dat de ontwikkelingen het bestaande,
waardevolle essen- en matenlandschap met oude boerenerven en karrensporen niet
aantasten. De bebouwingsdichtheid is slechts drie à vijf woningen per hectare;
in totaal worden circa 225 woningen op het 100 hectare grote gebied
gerealiseerd. “Er zijn nog genoeg open ruimtes voor bebouwing zonder het
landschap aan te tasten”, stelt Nijenhuis. “Een landschapsarchitect maakt voor
de gemeente een landschapsplan. Dit plan zal bij de verkoop van kavels ook aan
de potentiële eigenaren worden verstrekt. In een privaatrechtelijke overeenkomst
wordt gevraagd of het landschapsplan wordt gerespecteerd bij de ontwikkeling van
de kavel.” Niet elke kavel mag onbeperkt worden bebouwd. De gemeente is nog
bezig een grens te stellen tussen de hoeveelheid groen en bebouwing. Die is per
kavel verschillend. Vorig jaar schoot de Raad van State het bestemmingsplan ‘t
Vaneker nog af. Het rechtsorgaan voerde daarvoor als argument aan dat het de
rechtsonzekerheid te groot vond voor de toekomstige eigenaren van kavels.
Immers, de aantallen woningen per locatie in het plangebied verschilden fors. De
gemeente denkt nu het ideale evenwicht te hebben bereikt in het inmiddels
gewijzigde bestemmingsplan.

Reageer op dit artikel