nieuws

Aanleg haven van Solà Morales in Arnhem

woningbouw

Het gemeentebestuur van Arnhem heeft besloten tot de aanleg van de haven van ontwerper Manuel de Solà Morales in de stad.

De haven brengt het Rijnwater de binnenstad in. Het oorspronkelijke plan
wordt iets magerder, zeker wat betreft de massa van de gebouwen op de kop en aan
de oostelijke oever van de haven. Aan plannen voor een infoboulevard in het
havenkwartier moet nog wel worden gesleuteld om ze haalbaar te maken. Met het
vaststellen van deze wijzigingen wil het Arnhemse gemeentebestuur het Masterplan
Rijnboog definitief de wereld insturen.

De wijzigingen komen voort uit de inspraak op het concept en aanvullende
studies. Het gemeentebestuur mikt op afronding van de eerste meer gedetailleerde
stedenbouwkundige uitwerking van de eerste fase aan het eind van dit jaar.
Inclusief de kosten en dekking ervan.

De eerste fase omvat de haven, het havenkwartier, de infoboulevard, de
looproute van het station naar de kop van de haven en het zuidelijk deel van het
tussen station en Rijn gelegen Coehoorngebied. De infoboulevard omvat de
bibliotheek, Volksuniversiteit en een dependance van het Gelders Archief. De
ruimte die deze instellingen claimen moet omlaag, evenals de bouwkosten.

Zo ontstaat ook ruimte voor aansluitende commerciële invulling, die het
onderdeel financieel gezond moet maken. De infoboulevard is voor de raad
namelijk wel een van de voorwaarden voor steun aan het Rijnboogplan.

Reageer op dit artikel