blog

Nieuwbouw buiten Energieakkoord

woningbouw 349

Nieuwbouw buiten Energieakkoord
Jan Fokkema

De nieuwbouw zat niet aan tafel bij het gisteren gerepresenteerde Energieakkoord. Afgezien van een zijtafeltje, waar afspraken zijn gemaakt om nieuwe woningen in de pijplijn alsnog aardgasvrij te maken.

Ik beschouw de afwezigheid van de nieuwbouwsector als compliment. Vanaf 2020 moet alle nieuwbouw voldoen aan de BENG-eisen, en is daarmee praktisch energieneutraal. De beperking van de CO2-uitstoot die dat met zich meebrengt is al ingerekend. De koploperspositie van de nieuwbouw is mede te danken aan het Lenteakkoord dat Aedes, Bouwend Nederland, NVB-bouw en de NEPROM in 2008 sloten met de ministers Cramer en Vogelaar en in 2015 nogmaals vernieuwden. In 2020 zijn de doelstellingen bereikt: energieneutraliteit. Maar daarmee kan de sector niet op z’n lauweren gaan rusten.

Zowel waar het gaat om het feitelijke stenen stapelen, als wat betreft de energiehuishouding tijdens het gebruik is er nog veel te bereiken. Bij de bouw zelf gaat het onder andere om circulariteit. Na oplevering valt er echter ook nog veel te verdienen. Het op buurtniveau opwekken, distribueren en opslaan van duurzame energie kan nog een grote vlucht nemen. Wanneer buurten coöperatieve energiebedrijven en netwerkbedrijven mogen oprichten en daar zelf ook de financiële vruchten van plukken, dan worden de toekomstige nieuwbouwwijken netto energieleveranciers, onder andere aan de bestaande voorraad.

En wacht niet tot 2020. Ga nu al voor energieneutraliteit. Dat kan in de meeste gevallen door te kiezen voor een optimale oriëntatie, hoge isolatiewaarden, drielaagse beglazing, uitstekende kierdichting, een geavanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning, lagetemperatuurverwarming, maximale toepassing van PV-panelen en een warmtepomp of aansluiting op een duurzaam warmtenet. Kies je daar niet voor, leg dan wel uit aan de klant waarom.

Jan Fokkema, directeur NEPROM

Reageer op dit artikel