blog

(Hoe) maken we ‘thuis’?

woningbouw 631

(Hoe) maken we ‘thuis’?
Suzanne van de Kerk

Je thuis voelen is essentieel voor het welzijn van een individu. Met het maken van ‘thuis’ kunnen wij als branche dus substantieel bijdragen aan het welzijn van mensen. Zijn we ons daar wel voldoende bewust van en hoe doen we dat dan?  

CBS onderzoek heeft de samenhang tussen tevredenheid met de woning en tevredenheid met het leven aangetoond. Ook blijkt dat de woonomgeving, en vooral de sociale binding met de buurt, nog belangrijker zijn voor geluk van mensen. Dit maakt onze verantwoordelijkheid en kans om bij te dragen aan het geluk van mensen zelfs nog groter.

Je thuis voelen

Tijdens de Dag Van De Projectontwikkeling van de NEPROM inspireerden bijzonder hoogleraar Sociale Demografie Jan Latten en stadspsycholoog Sander van der Ham met hun onderzoeksresultaten en visie over ‘thuis voelen en thuis gevoel’. Sander van der Ham onderscheidt bouwstenen die nodig zijn om het thuis gevoel te creëren, zoals de plek, routines en rituelen en organisatie. Een mooie oproep aan ons.

Het begrijpen van ‘thuis gevoel’, laat staan het maken van ‘thuis’ is best lastig en ongrijpbaar. Het gaat over veel meer dan een mooi ontwerp, stenen en een huis. Reden temeer voor stedenbouwkundigen, architecten, ontwikkelaars, bouwers en gemeenten om te onderzoeken wat maakt dat mensen zich thuis voelen in hun straat, buurt en stad. En hoe nieuw te ontwikkelen buurten bijdragen aan het welzijn van haar toekomstige bewoners.

Ruimtelijk concept

Welzijn gaat over gezond én geluk, over materieel én immaterieel en over ruimtelijk én sociaal. Met ruimtelijke elementen op diverse plekken in het concept, kunnen we bijdragen aan gezond zijn en sociaal geluk. Bijvoorbeeld met een goed ontworpen binnentuin die beweging en ontmoeting stimuleert. Een brede stoep in het overgangsgebied tussen huis en straat die de uitstraling van de straat bepaalt en de sociale contacten tussen buurtbewoners faciliteert. Of door gezamenlijke functies zoals een gemeenschappelijk terras, tuin, een fitnessruimte of keuken.

Om het thuis gevoel te maken kunnen we ook actie aan de sociale kant nemen. Door gemeenschappelijke initiatieven te organiseren of te stimuleren, activiteiten te managen of door het aanbieden van diensten. Zodat buurtgenoten elkaar blijven ontmoeten en samen activiteiten ondernemen en waardoor er 10 jaar later nog steeds een ‘thuis gevoel’ is bij bewoners.

En wat doe jij? Maak jij een huis of een thuis voor mensen?

Yvonne van Mierlo
Directeur Blauwhoed Studio bij Blauwhoed

Reageer op dit artikel