blog

Er moet ook gewerkt worden

woningbouw Premium 1502

Er moet ook gewerkt worden

Er is bouwpaniek. Je kan geen bouw- of vastgoedbericht openslaan of het gaat over de woningnood. We moeten bouwen, bouwen, bouwen, graag snel en onorthodox. Ik zal de laatste zijn die de urgentie van het tekort aan woningen in de gewilde stedelijke regio’s zal ontkennen. Toch zal er ook gewoon moeten worden gewerkt in de gewilde stedelijke regio’s.

Geheel terecht wees Cushman&Wakefield 10 januari jl. op het dreigende tekort aan bedrijfsruimte en opdrogen van de ruimte voor maakindustrie in de steden (http://www.cushmanwakefield.nl/nl-nl/news/2018/01/maakindustrie-in-steden-dreigt-op-te-drogen/). In dezelfde week zag ik een reportage op het NOS journaal dat de Binckhorst in Den Haag een hippe en trendy woonwerkwijk moet worden. In de reportage en artikelen over de plannen werd typerend genoeg niets gezegd over de cruciale sociaal-economische functie van dit gebied voor de Haagse regio en de grote hoeveelheid ‘gewone’ banen en bedrijven. Illustratief zijn reacties van een bewoonster die aangaf ‘nooit in het gebied te komen’ en de vraag te stellen ‘er zitten toch alleen maar tweedehands bedrijfjes’.

We lijken haast vergeten dat een minderheid van de bedrijven is gehuisvest op de bekende creatieve, hippe en inspirerende hotspots. Veel bedrijven zitten op gewone bedrijventerreinen, die misschien niet hip, creatief of mooi ogen, maar wel de ruimte bieden te ondernemen en te groeien. Het is de onderschatte economische ruggengraad van een stad waar duizenden banen zijn gevestigd. Ook in Haarlem lijkt er een raadsmeerderheid om van de Waarderpolder een soort creatieve woonwerkwijk te maken en zie je vooral allerlei  woonargumenten en kortzichtig Nimby gedrag met betrekking tot industriële functies.

Elke stad kent wel zo’n onderschat werkgebied zoals de ‘Binckhorst en de Waarderpolder ’. Vergelijkbare cruciale gebieden zijn de lage Weide in Utrecht, de Achtersluispolder in Zaandam, de Isselt in Amersfoort, Spaanse Polder in Rotterdam, de Rietvelden in s’-Hertogenbosch, de Krogten in Breda, de Hurk in Eindhoven en ga zo maar door. Een belangrijke les uit de Stadsvernieuwingstijd in de jaren tachtig van de vorige eeuw is dat het wegduwen van werkfuncties naar de periferie van de stad leidt tot monfunctionele en niet leefbare steden. Het zijn juist de lager en middelbaar opgeleiden die werk vinden op dit binnenstedelijke werklocaties. We maken ons terecht zorgen over de dreigende tweedeling op de arbeidsmarkt en perspectieven voor vmbo en mbo-ers. Gewone in de stad gelegen werklocaties vervullen een cruciale sociaal-economische functie voor steden.


dr. Cees-Jan Pen is Lector ‘De Ondernemende Regio’ Fontys Hogeschool Management, Economie en Recht

Reageer op dit artikel