blog

‘Bevrijd de oudjes uit hun huizen!’

woningbouw 627

‘Bevrijd de oudjes uit hun huizen!’

Veel ouderen zitten eigenlijk gevangen in hun eigen huis. Zowel in de huur- als in de koopsector. Er is een nieuw soort raadgever/makelaar/ontwikkelaar nodig die aan hun bevrijding gaat werken. Bevrijding van een te groot huis om precies te zijn. Een huis dat onvoldoende levensloopbestendig is.

Er is behoefte aan een soort informateur die huis aan huis onderzoekt wat de specifieke behoefte, nu of op termijn, is en hoe daarin kan worden voorzien. Het gaat dan niet alleen om vierkante meters, maar ook om prijs, locatie, kwaliteit van het leven en levensstijl.

Niets nieuws onder de zon eigenlijk. We hebben het over de vier marketing P’s. Product, price, place, position. En over de logistieke afstemming van diverse transacties, al dan niet met behulp van tijdelijke oplossingen.

Een beter passende jas

Dit grote verhuisplan is in ieders belang. De oudere krijgt een beter passende jas. De doorstroming krijgt een beduidende impuls. En intermediairs en andere dienstverleners kunnen er wat aan verdienen.

Toch is er nogal wat voor nodig om dit plan te laten slagen. Er is een taboe op het benaderen van burgers (laat staan ouderen) met de vraag of ze willen verhuizen. Bovendien is het ambacht van colporteur nagenoeg verdwenen. Het begint er dus mee dat er een nieuw ‘vak’ wordt uitgevonden en geïntroduceerd.

Drie serieuze heren met aktetas

Het plan veronderstelt bovendien dat er een interessante portefeuille woningen is, waarmee bewoners kunnen worden verleid tot verhuizen. Ook dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het gaat namelijk om aantrekkelijke kleine huizen. In de bestaande voorraad of nieuw.

Tenslotte is goede kennis nodig van de lokale en regionale woningmarkt. Daarmee is het eigenlijk een uitstekende businesscase voor een paar oude rotten. Dus als u binnenkort drie serieuze heren met aktetasje onder de arm aan de deur treft, sta ze alstublieft vriendelijk te woord.Lenny Vulperhorst is adviseur bij Andersson Elffers Felix Utrecht.

Reageer op dit artikel