blog

‘Nieuwbouw loopt achter de feiten aan’

woningbouw 157

‘Nieuwbouw loopt achter de feiten aan’

Onlangs publiceerde De Nederlandsche Bank (DNB) een veel geciteerd onderzoek naar de woningmarkt in de vier grote steden. Daarin concludeerden de auteurs dat er daar nog geen sprake is van een kredietgedreven zeepbel.

De DNB komt daarnaast nog tot een aantal andere conclusies die voor geïnteresseerden in de woningmarkt niet nieuw zijn, met name over het gebrek aan vrije huurwoningen.

Misschien wel één van de meest interessante conclusies uit het onderzoek is dat de prijselasticiteit van het woningaanbod in Nederland heel laag is. Van de OESO-landen heeft alleen Zwitserland een lagere prijselasticiteit. Dit betekent dat hogere woningprijzen in Nederland nauwelijks tot meer nieuwbouw leiden.

Voldoende ruimte

In het eerste kwartaal van 2017 was in vergelijking met dezelfde periode in 2016 de grootste stijging van opgeleverde nieuwbouwwoningen te zien in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Utrecht. Dit zijn, afgezien van Utrecht, niet echt provincies waar de woningprijzen het sterkst stijgen; wel zijn het provincies waar nog voldoende ruimte is om nieuwe woningen te bouwen.

Prijsstijging

De ontwikkeling van nieuwbouw in Amsterdam ondersteunt deze conclusie. Nergens stijgen de woningprijzen zo sterk als in onze hoofdstad. Toch steeg het aantal nieuw opgeleverde woningen in Amsterdam (22,1% j-o-j) minder hard dan in Nederland als geheel (39,8% j-o-j).

Ook opvallend is de daling van het aandeel nieuwbouwwoningen in Amsterdam ten opzichte van Nederland als geheel. In het eerste kwartaal van 2012 werd nog 5,8% van het totaal aantal nieuwbouwwoningen in Amsterdam gebouwd. Dit steeg in het eerste kwartaal van 2015 naar 12,1%. Vervolgens kwam de prijsstijging van woningen in Amsterdam pas echt op gang en begon het aandeel nieuwbouwwoningen te dalen. In het eerste kwartaal van 2017 werd nog maar 9,7% van de nieuwbouwwoningen in Amsterdam gebouwd.

Moraal van het verhaal? Het lijkt erop dat de radertjes van de nieuwbouw beginnen vast te lopen zodra de woningmarkt echt op gang komt. Ik concludeer daaruit dat in Nederland andere factoren veel belangrijker zijn, zoals plancapaciteit en grondprijzen. Wat tot gevolg heeft dat de nieuwbouw achter de feiten aanloopt.Madeline Buijs is Sector Econoom Bouw Sector Advisory ABN AMRO

Reageer op dit artikel