blog

Buurtdialoog is ontdekkingsreis

woningbouw 70

Buurtdialoog is ontdekkingsreis

We hebben te maken met een forse bouwopgave. CBS/PBL becijferde onlangs nog dat we door de groei van het aantal huishoudens de komende jaren jaarlijks 50.000 woningen moeten bouwen. Een groot deel daarvan zullen we op binnenstedelijke locaties en met transformatieprojecten moeten realiseren.

En dat is toch iets anders dan bouwen in de wei waar zeker bij aanvang nog niet of nauwelijks omwonenden zijn. Om stroperige ro-processen te stroomlijnen en te versnellen, is de overheid al geruime tijd bezig met het op de rails zetten van de Omgevingswet.

Op tal van plaatsen wordt nu met deze nieuwe wet, die in 2019 van kracht wordt, ervaring opgedaan. Zo zijn wij bijvoorbeeld bij een pilot van de Omgevingswet in de gemeente Uden betrokken. Daar testen we het onderdeel Buurtdialoog. Als initiatiefnemer van een ruimtelijk plan moet je straks stakeholders al in een vroegtijdig stadium in de planvorming meenemen. De gemeente doet op dat vlak een stapje terug en gaat op andere criteria toetsen.

Draaiboek

In het kader van de pilot zijn we nu met diverse betrokkenen bezig om een soort draaiboek vast te stellen voor het te ontwikkelen traject. Wat doen we bijvoorbeeld om te voorkomen dat we straks bij de rechter terechtkomen? En durft de gemeente in dat geval meer op afstand te blijven? Sceptici vragen zich af of dit alles uiteindelijk tot een versnelling van de plan- en uitvoeringsfase gaat leiden. Het lijkt er echter op dat, door nu meer in de voorkant te investeren, je aan het eind niet de confrontatie met de buurt hoeft aan te gaan waardoor de uitvoering ernstige vertraging oplevert.

Ontdekkingsreis

Zie het als een spannende ontdekkingsreis. Je neemt met elkaar cruciale pijnpunten in de ontwikkeling door en spreekt nieuwe omgangsvormen af en respecteert die. Het leert ons ook dat wat wij soms als vanzelfsprekend zien, voor de ander helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Dat werd bijvoorbeeld pas duidelijk toen wij met referentiebeelden gingen werken. Leren van elkaar en anders met elkaar omgaan, het biedt écht kansen.

Ik zie eigenlijk meer bedreigingen wanneer we het niet zo doen.Bart Hendriks Algemeen directeur Hendriks Coppelmans Bouwgroep.

Reageer op dit artikel