blog

Verkiezingsuitslag biedt kansen voor de bouw

woningbouw Premium 207

Verkiezingsuitslag biedt kansen voor de bouw

We hebben weer enerverende verkiezingen achter de rug. Verkiezingen waar een felle campagne aan vooraf ging. Een verkiezingscampagne die vooral ging over onderwerpen als de zorg en het integratievraagstuk. Helaas voor ons was de woningmarkt in de vele debatten niet of nauwelijks onderwerp van gesprek.

Maar als je áchter het integratievraagstuk kijkt en vanuit ons vak redeneert, dan speelt het tekort aan passende woonruimte hierin een belangrijke rol. Het gebrek hieraan zorgt nu eenmaal voor onrust. Aan die onderliggende oorzaak van de al of niet mislukte integratie, kunnen wij dus wel degelijk een oplossing bieden.

Bouwagenda helpt coalitievorming

De antwoorden worden namelijk naar mijn gevoel op dit moment geformuleerd in de Bouwagenda. Ik hoop en verwacht dat de Bouwagenda een rol kan en moet gaan spelen in de komende coalitievorming. De Bouwagenda gaat namelijk voor een groot deel over het effectieve gebruik van de bestaande voorraad, het energetisch opknappen van de woningen en het aanpakken van scheefwonen.

Met andere woorden, enerzijds dus de bestaande voorraad opknappen om de woonlasten te beperken. En passende woonruimte realiseren door meer sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen te bouwen. Zoals bekend moet de Bouwagenda nog voor het einde van deze maand gereed zijn. Precies op tijd. Ik hoop en verwacht dat deze agenda, die feitelijk uit de boezem van de markt komt, een rol in de coalitievorming gaat spelen.

Voldoende aanknopingspunten

Als ik naar de programma’s van de kansrijke coalitiepartijen kijk, dan zie ik hier immers ook voldoende aanknopingspunten voor. VVD bepleit de aanpak van scheefwonen en het CDA voor een herinvesteringsfonds door de verhuurdersheffing gepast in te zetten voor energie en duurzaam bouwen. En bij D66 leeft heel sterk het idee om een donatie te doen voor het realiseren van 100.000 extra betaalbare huurwoningen.

Tel daarbij op dat er door de vorming van een nieuw kabinet een stabiel Nederland blijft, dan is ook dát goed nieuws voor het ondernemersklimaat. En de lage rentes zijn voor iedereen goed. Zowel voor de woningcorporaties als de koper. Kortom, alles bij elkaar biedt de verkiezingsuitslag volop kansen voor de bouw.Bart Hendriks is algemeen directeur van de Hendriks Coppelmans Bouwgroep.

Reageer op dit artikel