blog

Transformatie leeft!

woningbouw 409

Transformatie leeft!
Suzanne van de Kerk

Ik had deze week het genoegen om op uitnodiging van Bouwend Nederland met een mooie brede groep private en publieke organisaties aanwezig te zijn bij een gesprek over transformatie en herbestemming.

Met gevoel voor context vond dit gesprek plaats bij de ‘Koning van de herbestemming en hergebruik’, Piet Hein Eek, in een van de ‘transformatiekampioen-steden’ Eindhoven.

Waar een wil is, is een weg

Ik ben soms best kritisch op de wat passieve houding van Bouwend Nederland met betrekking tot duurzame verstedelijking, maar met deze bijeenkomst en het inzetten op transformatie en herbestemming maken ze dit meer dan goed. Het energieniveau bleef aangenaam hoog en duurzaam na verhalen van de directeur van het Rijksvastgoedbedrijf, de Rijksbouwmeester, de Gedeputeerde van Brabant en de ontwikkelingsmanager van Heijmans die Wijnhavenkwartier Den Haag transformeerde.

Dit waren nuchtere en concrete verhalen dat transformatie niet makkelijk is, maar wel gewoon kan. Waar een wil is, is een weg. Laten we snel stoppen met de malle 20e eeuwse achterhoedegevechten en laten we stoppen met pleitbezorgers van transformatie te typeren als herbestemmingstaliban, transformatiesekte, luchtridders en verdichtingsideologie.

Laat het maar flink schuren 

Het debat over de ‘nieuwe woningnood’, de voorspelde vraag naar maximaal 1 miljoen woningen en waar deze woningen moeten worden gebouwd, gaat nog wel even door. Dat is prima en noodzakelijk. Laat het maar flink schuren de komende maanden, want bij de verkiezingen is wonen onderbelicht gebleven. Uiteindelijk zal het woondebat zeker leiden tot een mooi en duurzaam bod vanuit de bouw en vastgoedsector om een substantiële bijdrage te leveren aan de forse klimaat- en energieambities.

Rijtjeswoningen

Duidelijk is dat als we ook maar een beetje ons best doen, we zeker 1/3 hiervan binnenstedelijk kunnen realiseren. Klein detail, er is ook nog eens grote vraag naar en het speelt in de demografische trends. Omissie in al het woongeweld is dat de komende jaren het aantal woningen dat door overlijden van de huidige bewoners vrijkomt toe zal nemen tot misschien wel 80 tot 90 duizend per jaar. Dit zijn voor een aanzienlijk deel de rijtjeswoningen die we juist in het groen om de bestaande stad zouden willen bouwen. Of denk ik nu te makkelijk?

Cultuurverandering

Persoonlijk zie ik na het ‘leegstand leeft’-project van Fontys en de terechte hogere prioritering van de aanpak leegstand, nu een duidelijke cultuurverandering: transformatie ontwikkelt zich tot het nieuwe bouwen. De noodzakelijke cultuurverandering is in gang gezet en transformatie leeft!

 

Reageer op dit artikel