blog

Het grote verschil tussen roepen en doen

woningbouw 484

Het grote verschil tussen roepen en doen

Waarom doen opdrachtgevers niet wat ze met de mond belijden? Waarom roepen ze A, maar doen ze B?

Ik heb de afgelopen jaren heel wat bijeenkomsten afgelopen: over ketensamenwerking, anders denken, regisserend leiderschap, Lean bouwen, duurzaamheid, enz. Gemeenten, woningcorporaties, investeerders, zorginstellingen en adviseurs eindigen tijdens dat soort bijeenkomsten vaak met een oproep: “waarom moet de vraag altijd bij de opdrachtgevers vandaan komen en waarom komen de marktpartijen niet zelf met een antwoord om opdrachtgevers uit te dagen?”

Waarom ook niet

Ik dacht toen bij mijzelf: waarom ook niet?  Ik ga de uitdaging aan en ik ga opdrachtgevers uitdagen en prikkelen. Wij zijn immers al jaren bezig met werken vanuit een collectief en niet meer als individualisten. Wij werken al lang heel nauw samen met vaste partijen en dit gaat onwijs goed: enorme besparingen in doorlooptijd, hoge kwaliteit en klanttevredenheid en heel weinig faalkosten.

Veel gemeenten en corporaties zijn aan het reorganiseren en willen – of moeten – meer regisserend leiderschap. In 2014 bedacht ik mij dat juist daar een passend antwoord op de gestelde vragen zou kunnen liggen. Ik heb daarop de partijen waarmee we samenwerken bij elkaar geroepen en we zijn samen de uitdaging aangegaan.

Iedereen gelijk

Waar we als eerste tegenaan liepen was de vraag hoe we de collectieve gedachte kunnen borgen in afspraken: iedereen gelijk en geen hoofdaannemer meer.

Maar ook vragen als ‘hoe gaan wij om met de garanties?’ en ‘wie vult wat in?’ moesten door ons beantwoord worden.

Traditioneel is het zo dat garanties gedragen worden door de aannemer en als deze omvalt … weg garanties. In onze nieuwe opzet zijn álle partijen verantwoordelijk. We hebben een waarborgfonds opgezet om klappen op te kunnen vangen. Daarnaast hebben we een kenniscentrum voor opleidingen en benchmarking met en tussen gespecialiseerde aannemers. We hebben  inmiddels een landelijke stichting, die werkt met lokale/regionale coöperaties: SamenBeheer.

Hoe transparant wil je zijn?

We hebben een volgsysteem ontwikkeld waarmee de opdrachtgever ons kan volgen in werk en kosten. Hoe transparant wil en kun je zijn?

We zien in de Aedes benchmark behoorlijke verschillen tussen de ene en de andere corporatie. Wij hebben de cijfers geanalyseerd en wij kunnen met onze groep enorme kosten besparen door het proces efficiënt in te richten, samen met de opdrachtgever en hun werknemers, op een transparante wijze.      

Wij zijn hier nu 3 jaar mee bezig en kunnen niet alleen een goed antwoord geven op de (onderhouds-)vraag, maar wij kunnen deze ook toekomstbestendig invullen. We zijn met diverse opdrachtgevers in gesprek gegaan en wij hebben ze uitgedaagd.

Wie pakt de handschoen op?

Maar denken jullie nou echt dat er een opdrachtgever tussen zit die de handschoen ook daadwerkelijk oppakt? Wij bieden met SamenBeheer proactief antwoorden op veel vragen van opdrachtgevers en nu trekken zij ‘hun keutel in’.

Waarom?

Omdat we als nieuwe rechtspersoon vaak niet voldoen aan de selectiecriteria, terwijl de leden van de coöperatie SamenBeheer al tientallen jaren kwalitatief goed onderhoud doen.

Samenwerken vraagt om lef

Er zijn aardig wat mensen verloren gegaan in de crisis – zo’n 90.000 werknemers, en 40 tot 50 procent van de bedrijven in de bouwsector komt echt niet terug. Daarmee ligt er een groot vraagstuk: een tekort aan nieuwbouwwoningen, achterstand in de renovatie, verduurzamen van woningen en een dreigend tekort aan vaklieden. We zullen dus met met elkaar moeten samenwerken, anders kunnen wij met zijn allen geen invulling geven aan deze vraag.

Dat samenwerken vraagt om lef van opdrachtgevers en van marktpartijen om het anders te doen dan dat we altijd deden.

Tussen roepen en doen zit een groot verschil …René Kesselaar is directeur/eigenaar van Kesselaar & Zn.

Reageer op dit artikel