blog

Onorthodox

woningbouw 56

Onorthodox

In de jaren ’80 van de vorige eeuw heb ik geprobeerd budget te organiseren voor een proefschrift over planning van de woningbouw. Woningbouwprogrammering, heette dat. Het liep dood. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) was niet onder de indruk van het idee.

Tegelijkertijd was het onderwerp politiek en maatschappelijk heet. De overheid stuurde met subsidies de (locaties van de) bouw van sociale woningbouw. Nu de woningmarkt weer leeft, gaan er opnieuw stemmen op om te gaan plannen. Die planningsbehoefte hangt samen met het achterblijvende aanbod van betaalbare huur- en koopwoningen in sommige regio’s en steden, terwijl de vraag structureel groot is.

Oplossingen als nieuwbouw bieden op lange termijn soelaas, maar niet vandaag of morgen. Subsidiëren, fiscaal stimuleren of inkomensbeleid zijn politiek passé. We hebben sinds de ‘hervormingen’ van de afgelopen decennia eigenlijk geen instrumenten meer om de woningmarkt te beïnvloeden. Toch moet er snel iets gebeuren.

Naast de koopwoningmarkt en de (overwegend sociale) huurmarkt is er (vijf)tien jaar een forse tijdelijke woningmarkt nodig. Toen rond 2000 de tekorten aan studentenhuizen onverwacht groot bleken, werd de Houthavens in Amsterdam als tijdelijke buurt ingericht. En werd er zelfs een cruiseschip ingevaren. Dat waren onorthodoxe oplossingen voor een onvoorzien grote schaarste. Twintigers en dertigers kunnen nu in veel van de grote steden en delen van het westen van het land geen kant meer op.

Het meest verontrustende is dat niemand zich hier druk om lijkt te maken, terwijl directe actie nodig is.Lenny Vulperhorst is adviseur bij Andersson Elffers Felix Utrecht.

Reageer op dit artikel