blog

Column: Witte schimmel

woningbouw Premium 182

Column: Witte schimmel

Deze dagen kun je voor inspiratie niet om onze grote vriend uit Spanje heen. Ik moet me bij voorbaat bij hem excuseren. Normaliter komt hij met zijn witte schimmel goed nieuws brengen, terwijl ik weer eens kom met zorgelijk nieuws.

Ik ben niet zo van de school alles als uitdaging te zien. Witte schimmel is gewoon een probleem. De afgelopen tijd volg ik met stijgende verbazing de wildgroei aan plannen en projecten langs de Nederlandse kust en de platte en kortzichtige motivatie hierachter.

Er komt kilometers witte schimmel bij

Het Kustpact lijkt als voornaamste gevolg te hebben dat de ware omvang van de bouwwoede langs de kust zichtbaar wordt. ‘Artists impressions’ van deze plannen laten zien dat er kilometers witte schimmel bijkomt. Je moet wel heel goedgelovig zijn om in termen als ‘ecolodges’, ‘architectonische hoogstandjes’, ‘landschappelijke inpassing’ en ‘duurzaam vernuft’ te trappen.

Het begrip witte schimmel is in de jaren negentig van de vorige eeuw bedacht voor nieuwbouwwijkjes met huizen van voornamelijk wit steen, die zonder naar het dna van een dorp te kijken, tegen dorpen aan zijn geplakt. In de loop van de tijd is de term verbreed naar alle bouwwerken die die het oorspronkelijke karakter, de historie en (landschappelijke)waarde van dorpen aantastte. In 2001 heb ik nota bene rond Sinterklaastijd zelf onderzoek mogen doen naar witte schimmel van bedrijventerreintjes in Friesland. Daar wordt Sinterklaas niet vrolijk van…

Voorkom meer schimmel langs de kust

Sommige ondernemers gingen helemaal los om al hun (reclame)fantasie kwijt te kunnen in hun nieuwe pand. De woonwijkjes met huizen van witte stenen waren hiermee vergeleken een verademing. Niet voor niets was deze witte schimmel van bedrijventerreinen aanleiding voor de ministers Cramer en Van der Hoeven het programma Mooi Nederland te starten.

Het ging erom ruimte slim en zuinig te gebruiken, verrommeling tegen te gaan en te werken aan ruimtelijke kwaliteit (de basis voor de ladder duurzame verstedelijking werd gelegd).

Ik blijf optimistisch en zie dat er rond duurzame verstedelijking goede stappen worden gezet. Voorkom daarom verdere witte schimmel langs de kust en nabij bijzondere landschappen zoals het Groene Hart en (onthaast)groen rondom de steden en dorpen. 

Reageer op dit artikel