blog

Column: het doorbreken van de negatieve spiraal

woningbouw Premium 224

Column: het doorbreken van de negatieve spiraal
Suzanne van de Kerk

Het maatschappelijk debat wordt de laatste tijd flink beheerst door de vraag waarom er zoveel onvrede heerst en waarom mensen zich niet gehoord of onbegrepen voelen.

De mediabelangstelling draagt er vervolgens toe bij dat we niet alleen in een vicieuze maar ook een negatieve cirkel terecht lijken te komen. Het zou volgens mij een stap in de goede richting zijn als we beginnen met beter met elkaar te communiceren en oprecht contact proberen te maken.

Echt luisteren en empathisch vermogen hebben

Daar kunnen wij als branche nog wel wat slagen in maken. Want laten we eerlijk zijn, er zijn best wat vaardigheden en competenties die in onze sector nog niet zo goed ontwikkeld zijn. Ik denk in dit kader bijvoorbeeld aan zaken als écht luisteren en oprechte aandacht en empathisch vermogen hebben voor klanten en projectpartners. Als we deze aspecten beter ontwikkelen komt dat het effectief en efficiënt werken binnen organisaties en interdisciplinaire teams alleen maar ten goede.

Beter communiceren heeft een positief effect op de realatie

Maar ook de relatie met huurders en kopers vraagt om een andere benadering. Deze klantengroepen willen ook echt gehoord worden en in elk geval het gevoel hebben dat zij serieus worden genomen. Het verbeteren van de manier waarop we communiceren heeft absoluut een positief effect op de relatie en zal het gevoel van onbehagen zeker terugdringen.

Het is niet meer dan logisch dat mensen onrustig worden

Om succesvol te zijn als samenleving, als branche, als organisatie, als team, als collega, als mens, is het wel noodzakelijk om dit onderwerp serieus te nemen en er mee aan de slag te gaan. In een sterk veranderende maatschappij met veel onzekerheden is het bijna niet meer dan logisch dat mensen onrustig worden. Daardoor lijkt er ook veel meer ontevredenheid te zijn. Natuurlijk moet er stoom kunnen worden afgeblazen. Klagen verbindt, geeft houvast en lucht op. Maar erin blijven hangen brengt ons echt niet verder.

Ga eens een goed gesprek aan

Zet dit onderwerp daarom op de agenda en investeer in verbeteracties. Ga met uw klanten en collega’s eens een goed gesprek hierover aan. Daarmee zetten we niet alleen koers richting ‘wel worden gehoord en begrepen’ maar doorbreken we vooral die negatieve spiraal. En dat is hard nodig.Bart Hendriks is algemeen directeur van de Hendriks Coppelmans Bouwgroep.

Reageer op dit artikel