blog

Stemadvies

woningbouw Premium 166

Stemadvies

Onder een nieuw VVD-bewind moeten woningcorporaties het weer flink ontgelden. In het verkiezingsprogramma staat dat men de liberalisatiegrens voor sociale woningen gaat verlagen naar 600 euro. Daarnaast wil men de verhuurdersheffing verder verhogen.

De VVD heeft al decennialang weinig op met sociale huisvesting. De miskende, economische betekenis voor de bouwsector begint nu wel stuitend te worden.

Woningcorporaties hebben de missie om op een zo efficiënt mogelijke manier mensen met lagere inkomens te helpen aan goede woningen. Door hun langetermijnhorizon, stabiele kasstromen en een goed, collectief georganiseerde leningsfaciliteit, hoeven ze dat niet te doen met hoge rendementen. Ze zijn ook niet afhankelijk van waardeontwikkeling op de korte termijn.

Bijdrage aan maatschappelijke opgaven

Daarmee zijn ze in staat om de Nederlandse woningvoorraad continue te verrijken met relatief hoogwaardige nieuwbouw en, nog belangrijker, hoogwaardige verbeteringen van bestaande woningen. Ze zijn daardoor ook in staat om een wezenlijke bijdrage te leveren aan majeure maatschappelijke opgaven.

Ik noem er maar eens een paar: stads- en dorpsvernieuwing, herontwikkeling van bestaande gebouwen, verbetering van leefbaarheid, huisvesten van kwetsbare doelgroepen, verduurzaming van de gebouwde omgeving, krimpvraagstukken en de beschikbaarheid van zorggeschikte woningen.

Flinke hap uit investeringsvermogen

Alhoewel ik regelmatig de bedrijfsvoering van corporaties bekritiseer, mag ook gezegd worden dat de intenties zelden fout zijn. De VVD-maatregelen nemen wederom een flinke hap uit het investeringsvermogen van woningcorporaties. Investeringen die niet overgenomen worden door commerciële beleggers, zoals de VVD hoopt. Die moeten rekenen met totaal andere rendementen en functioneren op basis van een kortetermijnhorizon. Daardoor verschraalt het aanbod voor huren boven de 600 euro in zowel ontwerp- als woonkwaliteit.

Vliegwiel innovatie vernietigd

Het gevolg is dat er aanmerkelijk minder gebouwd en gerenoveerd wordt. Zeker buiten de Randstad. De bouwsector loopt met deze ideeën miljarden euro’s bouwomzet mis. Daarnaast wordt het vliegwiel voor innovatie en verduurzaming vernietigd.

Ik weet niet of Bouwend Nederland aan stemadviezen doet. Ik zou er maar eens over nadenken!

Reageer op dit artikel