blog

Wet is kans, geen bedreiging

woningbouw 465

Wet is kans, geen bedreiging

‘Is jouw organisatie al voorbereid op het nieuwe stelsel voor kwaliteitsborging voor het bouwen?’ In de uitnodiging van deze bijeenkomst die ik bijwoonde, werd nog eens uitgelegd dat verantwoordelijkheden verschuiven en de positie van de consument wordt versterkt. En waar de kansen voor ondernemers liggen.

Diverse ondernemers als aannemers, opdrachtgevers en enkele instrumentaanbieders luisterden naar uitleg van het wetsvoorstel door een jurist en een aantal praktijkervaringen. De jurist trapt af met een nieuwsuitzending van 12,5 jaar geleden over het instorten van diverse balkons van een woongebouw in Maastricht. “Dit nooit meer” besluit hij, en maakt vervolgens een bruggetje naar een uitspraak van minister Blok: “Lukraak aanmodderen lukt niet meer vanaf 2018”.

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

Daarom is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen bedacht. Meer bouwkwaliteit, minder faalkosten! Eens, we moeten ons meer gaan richten op bouwkwaliteit en ons niet verschuilen achter wie nu wel of niet ergens voor verantwoordelijk is.

Maar de jurist slaat ineens een andere richting in. In een verhandeling over wie je waar voor aansprakelijk zou kunnen stellen, trekt hij in twijfel of dat alleen de aannemer kan zijn bij het niet leveren van kwaliteit. De toelatingsorganisatie, instrumentaanbieders en kwaliteitsborgers zouden misschien ook wel aansprakelijk kunnen zijn.

In theorie heeft de jurist vast gelijk, maar dat is nou net niet de bedoeling van het wetsvoorstel. Ook al loopt de kwaliteitsborger met zijn ogen in z’n zakken rond op de bouw, dat ontslaat de aannemer niet voor het leveren van kwaliteit.

De aannemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het eindproduct. Voor de consument moet het ook duidelijk zijn dat hij zich kan richten tot de aannemer als er niet geleverd is dan wat er is afgesproken. Daarnaast kan uiteraard de kwaliteitsborger ook aangesproken worden op het niet goed uitvoeren van zijn werkzaamheden.

Verval niet in twist

Na veel vertwijfeling in de zaal over aansprakelijkheden – ja, die wet geldt echt voor alle bouwwerkzaamheden! – en veel artikelen uit het Burgerlijk Wetboek, werd het publiek het met elkaar eens over dat de aannemer moet staan voor kwaliteit.

Terecht! Wees trots op wat je maakt en draag dit ook uit. En als er dan een gebrek aan het licht komt, verval dan niet in een twistgesprek over wie daarvoor aansprakelijk is, maar los het op, voor je klant. Hiermee krijg en houd je tevreden klanten. En dat is volgens mij een káns, geen bedreiging…  

Reageer op dit artikel