blog

Geen woorden maar daden in Hoogvliet

woningbouw 39

Geen woorden maar daden in Hoogvliet

In Hoogvliet zijn voor de herstructureringsopgave tot aan 2007 grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen ingezet. Maar ook hier stokte de woningbouwproductie door de economische crisis. Nu de economie weer aantrekt is het de vraag hoe de woningbouwopgave en de herstructurering van wijken verder moeten worden opgepakt. Wat moet de rol zijn van de gebiedsorganisatie en de gebiedscommissie om dit proces succesvol af te ronden?

Het stadskantoor Cloese in Hoogvliet ligt op 19 kilometer afstand van het stadhuis aan de Coolsingel. Alleen Hoek van Holland en Rozenburg liggen verder weg van het hart van de gemeentelijke politieke besluitvorming. Tot in 2014 was in Hoogvliet de deelraad actief. Met het opheffen van de deelgemeenten ontstond in het grootste buitengebied van Rotterdam een ander bestuurlijk regiem. En dat juist in de periode dat de econo­mische crisis toesloeg.

Nu de economie weer aantrekt, zal blijken of de gebiedscommissie als adviesorgaan de urgentie van woningbouw en verbetering van de leefomgeving kan overbrengen bij de Rotterdamse politiek.

Knap is dat de gebiedscommissie zich zeer verantwoordelijk voelt als adviesorgaan. De ‘niet lullen, maar poetsen’-mentaliteit straalt af van de betrokken commissieleden. Ondanks dat de financiële besluiten op de Coolsingel worden genomen, lijkt de gebiedscommissie in Hoogvliet een duidelijke rol te hebben ingenomen.

Invloed burgers

Orlando Karam, gebiedsmanager vanuit de gebiedsorganisatie Hoogvliet, voegt hieraan toe: “De invloed van burgers op de politieke besluiten vanuit de Coolsingel is gering. Dankzij de gebiedscommissie kunnen de lijnen toch korter worden. Soms is de commissie flink strijdbaar, bijvoorbeeld in het geval dat de kleur van de lantaarnpalen werd opgelegd vanuit gemeentelijk beleid. Dat wekte weerstand op bij bewoners aan de Dorpsstraat in Hoogvliet. Juist het samenspel tussen burger, gebiedscommissie, gebiedsteam en bestuur maakt het werken voor Orlando uitdagend. Het blijkt dat de mensen uit Hoogvliet zich meer Hoogvlieter voelen dan Rotterdammer. Als je dit eenmaal begrijpt, kun je beter anticiperen op de wensen van bewoners en ondernemers.”

De kracht van de gebiedsorganisatie wordt vooral geëtaleerd door de werklust en het enthousiasme van de gebiedsnetwerkers. Saskia Hak is een van hen. Zij vertelt: “Wij worden gezien als het menselijke gezicht van de gemeente. Juist buiten de reguliere kantooruren moeten wij klaar staan voor de burgers en luisteren naar hun verhaal. Het is een kwestie van blijven opbouwen met elkaar en zichtbaar zijn bij burgers op alle fronten.”

Grootste opgave

De gebiedsorganisatie vormt daarmee de essentiële schakel tussen de bewoners en de deskundigen binnen Stadsontwikkeling die de ruimtelijke opgaven begeleiden. De grootste ruimtelijke opgave doet zich nu voor in de wijk Oudeland.

Hoopvol is dat het ruimtelijk kader voor deze wijk onlangs door het college is vastgesteld. Dit boekwerk geeft de krijtlijnen aan voor de vervolgopgave van een van de grootste herstructureringsoperaties in naoorlogse woonwijken in Nederland sinds de jaren negentig.

De komende jaren zullen bijna 150 woningen worden gerealiseerd in het westelijk deel van de wijk. Ook staat de sloop van een aantal verouderde flats op het programma waarna nieuwbouw en kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte ruim baan krijgen.

Gelet op het knappe samenspel van gebiedsteam en gebiedscommissie is er veel vertrouwen in een goede afronding van de benodigde kwaliteitsslag in Hoogvliet. De ambitie om Hoogvliet nog mooier en aantrekkelijker te maken is daarmee een haalbare kaart.

Michel Simons, Eigenaar van Sturing Projecten, werkt via De Lei Interim in Rotterdam als projectmanager gebiedsontwikkeling aan ruimtelijke projecten in Hoogvliet.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels