blog

Een mooi werk op Ibiza?

woningbouw

Een mooi werk op Ibiza?

Zoals u zich mogelijk herinnert, heb ik al eens geschreven over de villa op Ibiza die Wesley Sneijder en zijn echtgenote wilden laten renoveren.

In de zomer van 2013 waren zij daarover in gesprek gegaan met een Nederlandse aannemer. Die aannemer was dan ook diverse malen op Ibiza geweest, had vergunningen aangevraagd, derden ingeschakeld en zijn offerte/opdrachtbevestiging aan de Sneijders toegezonden. In reactie daarop kreeg hij per sms als reactie: “Helemaal super! We gaan van de week tekenen en naar je faxen!” Dat gebeurde niet, maar een week later kwam er nogmaals een sms’je: “Sorry!! Morgen zal ik alles tekenen en door sturen naar je oke?

Maar ook dat gebeurde niet. Wel werd er verder gesproken over het werk en heeft de aannemer zich meermaals op het standpunt gesteld dat er sprake was van een definitief gegunde opdracht. Zo modderde het nog maanden voort, maar uiteindelijk werd de samenwerking begin 2014 verbroken, waarna de aannemer beslag heeft gelegd en een rechtszaak is begonnen die tot het vonnis van 24 februari jl. leidde.

Erg streng

In dat vonnis is de rechtbank wel erg streng voor de aannemer en neemt niet aan dat er sprake is van een aannemingsovereenkomst! Ondanks de bovengenoemde sms-berichten mocht de aannemer er zelfs niet op vertrouwen dat het tot een overeenkomst zou komen. Als pleister op de wonde was de rechtbank van oordeel dat de onderhandelingsfase zover gevorderd was, dat de aannemer toch wel zijn gemaakte kosten betaald moest krijgen… Slechts iets meer dan 23.000 euro (met wat rente, want iedere partij dient de eigen juridische kosten te betalen, aldus de rechtbank).

En zo is een (mogelijke) opdracht van ruim 800.000 euro in drie jaar tijd gedegradeerd tot een schadevordering van ca. 140.000 euro die nu (zeer) grotendeels is afgewezen!? Niet geheel terecht lijkt mij. En in ieder geval wel heel karig!

Reageer op dit artikel