artikel

Ingezonden: Nepmiljarden?

woningbouw 1203

Ingezonden: Nepmiljarden?

Ik doe mijn best een politicus van de feiten te blijven en iedereen mag me daarop aan-spreken. Maar wat Jan Willem van de Groep beweert over nepmiljarden bij corporaties heeft daar wel heel weinig mee te maken.

Rekent u mee? De corporaties haalden in 2015 €15 mrd aan huuropbrengsten op. Na de noodzakelijke operationele lasten, zoals beheer en onderhoud, bleef daar €7,6 mrd van over. De verkoop van vastgoed leverde netto €1,7 mrd op. Dat maakt €9,3 mrd. Nemen we nog wat kleinere posten mee en trekken we van het geheel de financiële lasten van €3,5 mrd af, dan houden we €5,5 mrd over. En je krijgt leuke reacties als je dat bedrag op Twitter voluit schrijft: 5.500.000.000 euro.

Vrijwel al deze posten zijn inkomsten en uitgaven, kasstromen dus, volledig liquide. Vandaar de vergelijking met Dagobert Duck. In deze cijfers zit dus niet de papieren waardestijging die Van de Groep aanhaalt. En zouden we wel naar marktwaarden kijken – waarom niet eigenlijk? – dan was het resultaat na belastingen € 13,2 mrd. Ik vind dat geen nepmiljarden. Ik vind dat een enorme berg geld.

Het is ook allemaal niet verbazend. De vastgoedmarkt zit mee, de huuropbrengsten zijn gestegen door de aanpak van het scheefwonen, corporaties werken efficiënter dan ooit en commerciële avonturen zijn niet meer toegestaan. En intussen wordt er te weinig gebouwd en te weinig gerenoveerd. Dan blijft er onder de streep meer geld over. Moeten we dat nog in twijfel trekken?

Ik praat nu liever over het vervolg. Over een corporatiesector die zijn opbrengsten en lagere rendementseisen gebruikt om het voortouw te nemen bij verduurzaming. Over de vraag hoe die sector meer kan bouwen voor de doelgroep en de vrije huur overlaat aan commerciële partijen. Over de verhuurderheffing, die ons elders in staat stelt belastingen te verlagen. Genoeg stof voor de komende vier jaar.Roald van der Linde is Tweede Kamerlid voor de VVD.


Reactie Jan Willem van de Groep:

De discussie draait om de vraag of corporaties aan het einde van het jaar 5,5 miljard euro op de bank hadden staan.

Allereerst over de resultaatsstijging van 1,2 miljard in 2014 naar 5,5 miljard in 2015. Die is wel degelijk geflatteerd door aangepaste parameters (zie ook toelichting blz 37, sectorbeeld 2016). De niet gerealiseerde waardestijging (een jaarlijkse min-post voor corporaties door onder andere onrendabele investeringen) is daardoor flink hoger uitgevallen. 

Dat die 5,5 miljard niet op de bank staat, had de heer van der Linde in de rest van het rapport kunnen lezen. In 2015 hebben corporaties per saldo 2,4 miljard euro afgelost en is er een even groot bedrag van de beschikbare operationele kasstroom gebruikt voor investeringen (figuur 11, sectorbeeld 2016).

Het resultaat van de marktwaarde zijn natuurlijk pure nepmiljarden. Van de genoemde 13,2 miljard euro heeft 8,1 miljard euro nog nooit een bankrekening gezien en zal die ook nooit zien.

Dat corporaties middelen hebben om te lenen en te investeren wordt door mij niet in twijfel getrokken. Integendeel, er is plenty ruimte om miljarden te investeren. Het is echter veel slimmer om voor de corporaties de condities te scheppen waarbinnen ze het gevoel hebben tegen lage risico’s te investeren. Door de agressieve benadering van de VVD is de risicoaversie binnen de sector namelijk enorm groot geworden waardoor corporaties op de handen blijven zitten.

De plannen die nu geformuleerd staan in het VVD-verkiezingsprogramma helpen niet echt het vertrouwen van corporatiebestuurders en raden van commissarissen te vergroten. En dat zijn toch de mensen die uiteindelijk de investeringsbesluiten nemen. 

Reageer op dit artikel