artikel

Vluchten in oplossingen

woningbouw Premium 770

Vluchten in oplossingen
Suzanne van de Kerk

De Rijksbouwmeester is blij. De door hem uitgeschreven prijsvraag, waarin hij professionals en studenten oproept om oplossingen te bedenken voor vluchtelingenhuisvesting, is naar zijn mening erg succesvol. De bedoeling van de prijsvraag is het bedenken van slimme oplossingen voor flexibele huisvestings­concepten die de toekomst van het wonen weerspiegelen. Dit gekoppeld aan de mogelijkheden om flexibel in te spelen op kwalitatieve en kwantitatieve vraagfluctuaties.

Alkemade gebruikt daarvoor de innovatie- en ontwerpkracht van studenten en ontwerpers. Het resultaat is een verzameling containerwoningen, vouwwoningen, tenten en een keur aan units die zijn te gebruiken in leegstaande gebouwen. Ik wil de resultaten niet bagatelliseren: er zitten aardige ideeën tussen. Het opschalingspotentieel acht ik echter klein.

Ontwerpers met ideeën zijn er genoeg. Er zijn er maar weinig die in staat zijn die ideeën te realiseren en op te schalen. Buiten dat; het bedenken van oplossingen voor problemen met een complexe actorencontext, beperkende regelgeving en onzekere marktperspectieven is veel meer dan een ontwerp­opgave.

Het creëren van condities waarbinnen opgeschaald kan worden is cruciaal. En laten die nou net ontbreken. Is al duidelijk wat COA eigenlijk echt kan en wil? Wil ze van grootschalig centraal naar kleinschalig decentraal? Is dat beheersbaar in hun ogen? Welke migranten komen daarvoor in aanmerking? Mogen we onderscheid maken? Hoeveel geld is er beschikbaar? Hoe zit die businesscase in elkaar? Is regelgeving aan te passen waardoor de status van een migrant niet meer relevant is voor zijn huisvesting? Wil de politiek dat? En zo zijn er nog legio vragen die voorafgaan aan een ontwerpvraagstuk.

De vraag naar migrantenhuisvesting is blijvend en structureel, maar kent grote verschillen in frequentie en omvang. De bouwsector als geheel moet daarom ingeschakeld worden voor het creëren van waardevolle en betaalbare oplossingen. Daarnaast moet diezelfde sector nadrukkelijk aangeven onder welke condities die ideeën zijn op te schalen.

Reageer op dit artikel