artikel

Seniorencomplexen opnieuw beschouwen

woningbouw Premium

Seniorencomplexen opnieuw beschouwen
Flashphoto.nl

In seniorencomplexen ontstaat de laatste jaren een nieuwe woonvorm. Zo zijn er gebouwen waar voornamelijk ouderen zelfstandig wonen, die door fysieke en mentale gebreken niet of verminderd zelfredzaam zijn. “In gebouwen met deze nieuwe woonvorm ontstaan de laatste tijd veel branden. Deze nieuwe categorie gebouwen moet opnieuw beschouwd worden op de veiligheid van de aanwezigen bij brand”, aldus ing. René Hagen, lector bij de Brandweeracademie.

In woongebouwen voor zelfstandige bewoning door ouderen hebben branden vaak ernstige gevolgen. Doden, gewonden en – in het ‘gunstigste’ geval – massale evacuatie en ouderen die kortere of langere tijd niet meer terug kunnen naar hun appartement. “Het hoeft geen betoog dat ook dit laatste met name voor ouderen een zeer ongewenste situatie is. Twee vragen komen hierbij op: moeten we iets doen aan deze situatie? En: kunnen we iets doen aan deze situatie?”, zegt Hagen.

Vergrijzingsgolf

Volgens Hagen is het overheidsbeleid om ouderen langer zelfstandig te laten wonen. “Het is dus geen vrije keuze en geen logisch gevolg van het ouder worden, dat ze in een, wat brandveiligheid betreft, risicovollere situatie terechtkomen. We staan aan het begin van een grote vergrijzingsgolf, waarbij het aantal ouderen van 2,4 miljoen gaat toenemen naar 4,2 miljoen in 2030. Een eenvoudige rekensom leert dat de huidige brandveiligheidssituatie bij ouderen moet veranderen, anders krijgen we te maken met een substantiële toename van het aantal brandslachtoffers. Niets doen is in dit licht gezien geen optie.”

Niets doen is in dit licht gezien geen optie

Maar kunnen we ook iets doen? Volgens Hagen wel. “Voorlichting, gedragsbeïnvloeding en een minder brandbare directe omgeving van de oudere helpen dan veel. Maar ook technische voorzieningen die bijvoorbeeld het koken veiliger maken, zoals gasonderbrekers, gastoestellen met de pitten naast elkaar in plaats van achter elkaar en elektrisch koken. Veiliger zou het ook zijn als bij brand automatisch anderen worden gewaarschuwd en dat door een automatische blusactie een overleefbaarheidssituatie in de woning wordt gecreëerd gedurende langere tijd.”

Vluchtwegen

Tot slot vormt de in de regelgeving vastgestelde 30 meter loopafstand door rook een probleem voor ouderen. “Deze afstand is gebaseerd op de loopsnelheid en de mogelijkheid de adem in te houden bij valide gezonde mensen. Er is geen rekening gehouden met de beperkte loopsnelheid en andere fysieke beperkingen van ouderen. Bij de brand in een seniorencomplex in Nijmegen zijn de slachtoffers niet verder gekomen dan maximaal 8 meter van hun appartement. En volgens de regelgeving moeten deze vluchtwegen uitkomen op trappen. Liften zijn niet geschikt om bij brand te gebruiken. De nieuwe categorie seniorengebouwen zal daarom opnieuw beschouwd moeten worden op het uitgangspunt van de bouwregelgeving, dat de veiligheid van de aanwezigen in een gebouw bij brand gewaarborgd moet zijn.”

Frank de Groot

Reageer op dit artikel