artikel

Modelwoning op triltafel in Italië

woningbouw Premium

Modelwoning op triltafel in Italië

Op een triltafel van het EUCentre in Pavia, Italië, wordt een model van een Groningse woning uit de jaren zestig en zeventig gebouwd. De constructie, met spouwmuren van kalkzandsteen en Groningse baksteen, zal worden getest op aardbevingsbestendigheid.

Het EUCentre verricht de proeven in opdracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) uit Assen. De uitkomsten vertellen niet alleen iets over de aardbevingsbestendigheid van doorsnee woningen in Groningen, maar dragen ook bij aan de wetenschappelijke kennis over baksteenmetselwerk. Daar houdt Jan Rots, hoogleraar aan de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) van de TU Delft zich mee bezig. De TU Delft beschikt weliswaar over een triltafel, maar niet van een omvang zoalsdie  van het EUCentre. Volgens Sander van Rootselaar, communicatie- en media-adviseur voor de NAM, heeft Rots met zijn medewerkers een theoretisch model opgesteld voor het mechanische gedrag van metselwerk. “Met een test zoals in Italië kan het model getoetst en geijkt worden. Daar gaat het om”, zegt Van Rootselaar.

Bouwbedrijf Kooi uit Appingedam bouwt het model in Pavia. Daarbij zijn Groningse metselaars betrokken. Het EUCentre ligt zo’n 35 kilometer ten zuiden van Milaan. “Maar wij mogen over dit project niets naar buiten brengen. Dat mag niet van de NAM”, aldus een woordvoerder. Het bouwbedrijf is bekend van het 1-2-3-huis, een concept voor woningbouw vangeprefabriceerde componenten. Kooi is ook betrokken bij het herstel van aardbevingsschade in de provincie Groningen. Van Rootselaar schrijft dat het huis in Pavia qua materiaal en bouw zo veel mogelijk gelijk is aan de situatie in Groningen. ‘De woning is voorzien van spouwmuren, wat een typisch Nederlandse bouwmethode is. Daarbij worden Groningse bouwmaterialen en mortel gebruikt. De bakstenen komen van de firma Strating in Oude Pekela.’

Klei

Marten Strating, mede-eigenaar van Steenindustrie Strating: “Wij hebben in maart en april bakstenen geleverd in Italië en in Delft. Standaard bakstenen, Waalformaat strengpers van gewone klei, gewonnen in het noorden van Groningen. We zijn de enige overgebleven steenbakker in Noord-Nederland. Wat wij produceren komt overeen met de bakstenen zoals toegepast in Groningen in de afgelopen honderd jaar. In het bijzonder in de sociale woningbouw van de jaren  ’60 en ’70. Een kalkzandsteen binnenblad en een gemetseld buitenblad, met daartussen een spouw met spouwankers. Remix levert droge mortel. De eigenschappen van de metselspecie zijn gelijk aan die van de sociale woningbouw van de jaren ’60 en ’70”, aldus Strating.

Kloeker

Daar staat tegenover dat oudere gebouwen in Groningen met een groter, kloeker formaat zijn gebouwd. Bijvoorbeeld de stallen van boerderijen met halfsteens muren, de woningen met steens muren en eventueel een klamplaag of een voorzetwand op houten regels. Mogelijk komt uit het onderzoek in Italië ook kennis voort over de constructieve eigenschappen van baksteenmetselwerk in het algemeen. Strating: “Druk opnemen is geen probleem. Trek kan dat wel zijn. Daarom bouwen we met extra voorzieningen zoals strippen en stabiele betonvloeren. En bijvoorbeeld met zes spouwankers in plaats van drie per vierkante meter.” Strating weet niet precies hoe het model in Italië is opgebouwd. De proeven vinden in september plaats, in november worden de resultaten gedeeld met de minister, meldt Van Rootselaar.  

Bekijk hier de video van de modelwoning op de triltafel:

Reageer op dit artikel