artikel

Levering energie vanuit aparte bv onvoordelig

woningbouw Premium

Levering energie vanuit aparte bv onvoordelig

Woningcorporaties hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Zo is afgelopen jaren het leveren van duurzaam verkregen energie aan bewoners opgepakt. Maar in hoeverre mag een corporatie deze activiteiten nog ondernemen na invoering van de nieuwe Woningwet?

Zoals wellicht bekend, treedt per 1 juli de nieuwe Woningwet in werking. Deze wet heeft grote gevolgen voor (de organisatie van) woningcorporaties. Corporaties mogen energie aan hun bewoners blijven leveren. In verband met het verduurzamen van de voorraad en het leveren van een bijdrage aan duurzaamheid in het algemeen, mogen corporaties voorzieningen aan hun woningen aanbrengen waarmee op een duurzame manier kan worden voorzien in het energiegebruik in de woning (zonnepanelen, aardwarmtepompen, warmte-koudeopslaginstallaties en dergelijke). Het leveren van energie is toegestaan, mits gebruik wordt gemaakt van een in of nabij de woongelegenheid aanwezige voorziening. Over het algemeen zal dit bij een woningcorporatie niet snel tot wijzigingen leiden.

Alertheid is toch wel geboden. Qua financiering van de energieactiviteiten kan er het nodige veranderen. Dit heeft alles te maken met het onderscheid tussen Daeb- en niet-Daeb activiteiten (Daeb staat voor Diensten algemeen economisch belang). Voor Daeb-activiteiten mag een corporatie interne en geborgde externe financiering aantrekken. Bij niet-Daeb activiteiten is over het algemeen alleen een externe ongeborgde financiering toegestaan. De financieringsvoorwaarden van een externe ongeborgde financiering zijn vaak minder aantrekkelijk dan bij een geborgde financiering. Woningcorporaties zullen over het algemeen streven naar een geborgde financiering waar dat is toegestaan.

Aandelenbelangen

Zolang de toegelaten instelling zelf het leveren van energie verzorgt, is er geen probleem. Als er energie wordt geleverd aan een bewoner in een Daeb-woongelegenheid wordt deze dienst gezien als een Daeb-activiteit. Deze activiteiten mag een woningcorporatie in beginsel geborgd of intern financieren. Al het overige zijn niet-Daeb activiteiten en daarvoor moet een corporatie een ongeborgde externe financiering aantrekken. Problematisch is echter dat corporaties hun energieactiviteiten veelal hebben ondergebracht in aparte bv’s. Een bv is op grond van de nieuwe Woningwet per definitie een niet-Daeb activiteit, ongeacht of er energie wordt geleverd aan een Daeb-woongelegenheid. Alle aandelenbelangen worden door de wetgever gezien als niet-Daeb. Dit betekent dat een corporatie externe ongeborgde financiering voor al haar energieactiviteiten in deze bv moet aantrekken, ook al wordt energie aan Daeb-woongelegenheden geleverd. Investeringen in wko-installaties voor Daeb-woongelegenheden vanuit de energie-bv moeten ongeborgd extern worden gefinancierd. Het voordeel van de geborgde financiering loopt de corporatie op deze wijze mis.

Door de Daeb-activiteiten uit de energie-bv over te dragen naar de toegelaten instelling, kan dit voordeel toch worden behaald. Het leveren van energie door de toegelaten instelling is (ook) toegestaan en dan is wel sprake van een zuivere Daeb-activiteit met alle voordelige financieringsmogelijkheden. Kortom: als je als corporatie grote investeringen in de Daeb-activiteiten voorziet, is het het overwegen waard deze activiteiten uit de bv over te brengen naar de toegelaten instelling.

Reageer op dit artikel