artikel

Extra openheid leidt tot geschillen

woningbouw

Extra openheid leidt tot geschillen

Het risico op geschillen wordt groter naarmate opdrachtgevers bij gunningen transparanter zijn over hun beoordelingsmethode. Hoe meer informatie wordt verstrekt, des te groter de kans op juridische procedures.

Dit zei André Dorée, hoogleraar markt en organisatiedynamiek in de bouw aan de Universiteit Twente, maandag tijdens het Nationaal Bouwdebat in Utrecht. Dorée reageerde hiermee op Henri Witteveen, ex-pps-directeur van BAM. Witteveen pleitte voor meer transparantie, zodat bedrijven ervan kunnen leren als zij na een aanbesteding een opdracht mislopen.

Het Nationaal Bouwdebat is voor het tweede achtereenvolgende jaar gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht, ditmaal als onderdeel van de Week van de Bouw. De organisatie was in handen van Cobouwen de Jaarbeurs. Deelnemers gingen met elkaar in discussie over drie onderwerpen: leegstand versus nieuwbouw, emvi en de rol van ontwikkelaars.

Interpretatie van cijfers

Fel van toon was het debat over de stelling ‘Stoppen met nieuwbouw’. Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, ging hierover in discussie met Gerben van Dijk, procesmanager bij Vernieuwing Bouw. Laatstgenoemde benadrukte het belang van meer transformaties. Verhagen: “Tot 2040 komen er 1 miljoen huishoudens bij; die mensen willen allemaal ergens wonen.” Van Dijk: “Maar dat zijn singles en er worden nu vooral eengezinswoningen gebouwd. En er staan op dit moment 400.000 woningen leeg. Dit blijkt uit CBS-cijfers, waar je nu helemaal aan voorbij gaat.”

Anti-stad

Het debat over de toekomstige rol van ontwikkelaars ging tussen PvdA-senator Adri Duijvestein en Neprom-voorzitter Jan Fokkema. Duijvestein vindt dat Leidsche Rijn door de seriematige bouw “een soort anti-stad” is geworden. Fokkema benadrukte dat ontwikkelaars en beleggers vaak hard nodig zijn om risico’s af te dekken: “Een project als de Rotterdamse Markthal zou anders nooit van de grond zijn gekomen.”

Cobouw-columnist Lenny Vulperhorst sprak in een commentaar na afloop op het podium zijn teleurstelling uit over de inhoudelijke inbreng van diverse debaters, en ook vanuit de zaal. Kennelijk denken veel ondernemers nog altijd dat de goede oude tijd wel terugkeert, zei Vulperhorst. “Op het gevaar af dat ik een azijnzeiker word genoemd: misschien moet de crisis nog een paar jaar langer duren.”

Lees meer in het artikel Worstelen met de toekomst 

Op Twitter was het Nationaal Bouwdebat vijfde in de lijst van trending topics. Dat wil zeggen dat op dat moment slechts over vier onderwerpen in Nederland meer tweets zijn verstuurd. Bij de nog beter scorende onderwerpen zaten onder meer V&D en de Grammy’s.

Reageer op dit artikel