artikel

Luiken open

woningbouw Premium

Luiken open

De parlementaire enquête woningcorporaties is in volle gang. Dagelijks zien we bestuurders die deels aan geheugenverlies lijden, standvastig achter hun beleid staan en wel of niet schuldbewust zijn. We zien toezichthouders die zich van geen kwaad bewust zijn en ministers die de uitwassen bij de corporaties niet hebben gezien. Of niet hebben willen zien.

Natuurlijk is het vooral terugkijken. Het spreekwoordelijke kalf is inmiddels al lang geleden verdronken. De bakens zijn verzet en de transitie naar meer transparantie in de volkshuisvestelijke wereld is in volle gang. De meeste woningcorporaties zijn fors aan het reorganiseren en herijken ondernemingsplannen op een toekomst die feitelijk al begonnen is.

Wat mij echter nogal stoort is dat corporaties dit proces ook aangrijpen om de geldkraan eens stevig dicht te draaien. Zo worden bijvoorbeeld onderhoudsbudgetten extreem teruggeschroefd. In nieuwbouw wordt nog nauwelijks geïnvesteerd en energetische vraagstukken worden maar mondjesmaat aangepakt. Dit heeft echter grote gevolgen voor de dienstverlening aan huurders en voor de kwaliteit van het vastgoed op de langere termijn. Maar het heeft ook gevolgen voor de behoeften in wijken en buurten, kortom voor de hele samenleving.

Woningcorporaties moeten zich bewust zijn dat zij een verantwoordelijkheid hebben naar hun huurders, de samenleving en ook naar de bouwwereld. Op onze beurt kunnen wij, proactieve bouwondernemingen, hen ook helpen. Wij denken en werken mee aan oplossingen zodat zij hun volkshuisvestelijke taken kunnen blijven uitvoeren. Dus in plaats van dat woningcorporaties hun deuren en luiken sluiten zou juist opengooien mijn devies zijn. Wij helpen mee aan verbouwing van ‘de winkel’, maar dan blijft deze wel open.

Bart Hendriks, algemeen directeur Hendriks Coppelmans 

Reageer op dit artikel