artikel

Actieagenda Bouw blijkt succesvol initiatief

woningbouw

Actieagenda Bouw blijkt succesvol initiatief

De initiatiefnemers van de Actieagenda Bouw kijken tevreden terug op het programma dat veranderingen in de bouw moest aanjagen.

Aanjaagprogramma houdt op te bestaan

Twee jaar nadat het Bouwteam de Actieagenda Bouw heeft gelanceerd, houdt vandaag het programma op te bestaan. Zeventien programma’s zijn de uitkomst van het bottom-up proces dat een verandering moest bewerkstelligen in de werkwijze en cultuur in de bouwsector. Sommige programma’s zijn geadopteerd door andere organisaties, sommige initiatieven zijn al gerealiseerd. Dat heeft reeds tot een aantal concrete en onomkeerbare resultaten geleid. Zo ligt er een concreet voorstel van minister Blok voor private kwaliteitsborging, het Instituut voor Bouwkwaliteit werkt verder aan de stelselwijziging. Er zijn voorzieningen getroffen voor de financiering van de bouw door onder andere de Nationale Hypotheek Instelling en de Nationale Investeringsinstituut, die beide in oprichting zijn. Tal van gemeenten zijn aan de slag gegaan met het ontwarren en vereenvoudigen van hun rege lgeving. Inmiddels lopen 26 pilotprojecten ‘ontslakken’ (vermindering van regelgeving). De Bouwcampus komt er; er is een pilot voor een vakschool gekomen. Het Opdrachtgeversforum gaat verder aan de slag met het werk van actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap. PGGM buigt zich over de acties van wonen, zorg en Pensioenen. “Sommige voorstellen slaan neer in concrete acties, andere stijgen naar de ijle hoogten van de politieke besluitvorming”, vat Hans de Jonge, kernteamlid en directievoorzitter van Brink Groep, samen.

De actieagenda is destijds ingericht als aanjaagprogramma. Het is nooit de bedoeling geweest alle acties binnen die periode af te ronden. “Dat kan ook niet, want een verandering als kwaliteitsborging bouw is niet binnen anderhalf jaar klaar”, reflecteert De Jonge.

Natuurlijk zijn sommige onderwerpen controversieel, verwacht de Jonge. “Ik verwacht dat de reacties wisselend zijn. Als mensen er anders over denken, gaan ze dat mij niet vertellen. Over ontslakken wordt veelal positief gedacht, maar zo’n onderwerp als private kwaliteitsborging is echt controversieel. Bouwers denken toch al snel: is dat niet de zoveelste theekrans van Binnenlandse Zaken?”

Actieprogramma’s

De poging de werkwijze en cultuur in de bouw te veranderen heeft geresulteerd in zeventien programma’s:

• Opdrachtgeverschap

• Gemengd woningfonds

• Herbestemming

• Wonen, zorg, pensioenen

• Klantgerichte woningverbetering

• Energiebesparing voorraad

• Menselijk potentieel

• Innovatie

• Bouwcampus

• Vakscholen

• Praktijktoepassing bouwbesluit

• Private kwaliteitsborging

• Regionale kantorenprogrammering

• Regionale woningprogrammering

• Regionaal grondbeleid

• Ontslakken gebiedsontwikkeling

• Vastgoedfinanciering

Reageer op dit artikel