artikel

Aanspreken?!

woningbouw Premium

Aanspreken?!

Doorgaans vind ik leren leuk. Maar soms wou ik dat we wijzer waren. Dat laatste is het geval bij het volgen van de parlementaire enquête woningbouwcorporaties. Waar de neiging vandaan komt om herhaling van zetten te doen, is mij duister. Iedereen heeft boter op het hoofd, geeft de zwartepiet door en de verontwaardiging mag stijgen. De uitkomst? Vast nieuwe regelgeving. Lastig als het probleem handhaving heet. De discipline om te doen wat je afspreekt is slecht ontwikkeld. Dat hoor ik tussen de regels door. Het begrip ‘verantwoordelijkheid’ kun je natuurlijk niet onderzoeken. Laat staan dat de oplossing zou kunnen zijn dat we elkaar durven, kunnen en willen aanspreken.

In het groot en in het klein is elkaar aanspreken op (on)wenselijk gedrag een worsteling. Aanspreken maakt dat je in het moment zelf kunt corrigeren. Zodat je fouten voorkomt. Aanspreken is principieel. Je bekent immers zelf kleur, spreekt je uit en wordt onderdeel van het gesprek. Aanspreekbaar zijn en politiek bedrijven lijken twee verschillende werelden.

Socrates leerde ons dit al. Hij was de eerste filosoof die meer naar binnen keek dan om zich heen om te wereld te verklaren. Hij zoekt de waarheid in het menselijke gedrag. ‘Weten’ stelt hij gelijk aan ‘deugd’. Pas als je inziet wat de ware deugd is, kun je handelen op basis van algemeen geldende principes en niet op grond van eigenbelang. Socrates bazuinde dat niet rond, hij stelde vragen. Vragen brengen mensen geen kennis bij, maar helpt ze bij het vinden van hun eigen wijsheid. Van Anne van der Meiden leerde ik jaren geleden iets moois. ‘Geweten komt van ‘ge weet wel’. Ken uzelf, wens ik iedereen in deze! Als de onderste steen bovenkomt, helpt zelfverantwoording. Aangezien Zwarte Pieten binnenkort verboden zijn, hebben we iets anders nodig om uit het ‘grijze gebied’ te blijven.

Angela van de Loo, directeur Target Point.  

Reageer op dit artikel