artikel

Goede ontwikkelingen in slechte tijden

woningbouw

Goede ontwikkelingen in slechte tijden

Innovatieve ondernemers zijn van nature optimistisch. Juist als de omstandigheden moeilijk zijn, leggen we in de installatiebranche dan ook graag de nadruk op de positieve ontwikkelingen.

Afgelopen week viel er na lange tijd weer eens goed nieuws te noteren. Op vrijdag sloten werkgevers en vakbonden een cao-akkoord voor de Metaal en Techniek. En op dezelfde dag kwamen in Den Haag kabinet en oppositie tot afspraken over een nieuwe rijksbegroting. Met daarin een broodnodige maatregel voor onze sector: ook in 2014 blijft het lage btw-tarief voor onderhoud en renovatie bestaan.

De nieuwe cao voor de Metaal en Techniek is niet zonder slag of stoot totstandgekomen. Voor het eerst sinds lange tijd kwam het zelfs tot stakingen. Gezien de harde economische realiteit was dat een onverantwoorde stap. In een tijd waarin ondernemers alles op alles moeten zetten om overeind te blijven, is elke tegenslag er één te veel. Een staking is in een dergelijke situatie een regelrechte bedreiging voor de werkgelegenheid. Gelukkig hebben de vakbonden zich tijdig gerealiseerd dat je alleen aan de onderhandelingstafel resultaten boekt. Dáár is de cao totstandgekomen, waarmee we een basis leggen voor de toekomst.

Goede beloning

Werkgevers in de installatiebranche zijn zich als geen ander bewust van de waarde van hun medewerkers. Zij zijn het belangrijkste kapitaal van de onderneming en hebben dus recht op een goede beloning. Maar in moeilijke tijden is een (te) sterke loonstijging voor ondernemers niet te dragen. Dat is een eerlijke constatering, waar ook werknemers begrip voor hebben; uiteindelijk hebben zij hetzelfde belang als hun werkgever. Dit jaar houden we de nullijn vast en per 1 oktober 2014 volgt een bescheiden, maar verantwoorde loonsverhoging van 1,5 procent. Samen met de vakbonden zijn we tot de conclusie gekomen dat we daarmee de loonruimte benutten, zonder de werkgelegenheid in gevaar te brengen.

Werkgevers en werknemers hebben bij de cao-onderhandelingen verder gekeken dan lonen en arbeidsvoorwaarden. Eerder dit jaar sloten bedrijfsleven, onderwijs en overheid het Techniekpact om het tekort aan technisch personeel terug te dringen. In aansluiting daarop gaan werkgevers en werknemers nu een sectorplan opstellen dat méér technisch talent moet interesseren voor een carrière in de installatietechniek. Omdat de instroom van gekwalificeerde mensen essentieel is voor de toekomst van de branche.

Ook de politiek deed vorige week zaken. Het kabinet maakte afspraken met D66, ChristenUnie en SGP over aanpassingen in de begroting en dat pakte voor de installatiebranche goed uit. Uneto-VNI wijst er al maanden op dat het van groot belang is om renovatie en onderhoud tot eind 2014 op een btw-tarief van 6 procent te houden. Die knoop is doorgehakt en dat is voor consumenten en woningcorporaties een extra stimulans om nú de badkamer aan te pakken, nieuwe elektrotechnische voorzieningen aan te leggen of de verwarmingsinstallatie te vervangen.

Groen

De verlenging van het lage btw-tarief heeft ook een ‘groen’ effect. Tienduizenden woningen verbruiken nog altijd onnodig veel energie. Het lage btw-tarief maakt het voor woningbezitters en corporaties aantrekkelijker om energiebesparende maatregelen te treffen. Bijvoorbeeld door zonnepanelen, een zonneboiler, een energiezuinige cv-ketel of een warmtepomp te laten installeren.

Ondernemers kijken altijd vooruit en dat geldt zeker voor ondernemers in de installatiesector. In andere sectoren zien we langzamerhand de eerste tekenen van herstel. Dat geeft ook hoop op herstel en nieuwe kansen voor de installatiesector. Maar omdat we ook nuchter zijn, realiseren we ons dat de bomen niet meer tot in de hemel groeien. We kunnen alleen sterker uit de crisis komen met innovatief ondernemerschap, een gematigde loonontwikkeling en een overheid die durft te investeren. De cao en de btw-afspraken in het begrotingsakkoord zijn gebaseerd op die nieuwe realiteit.

Titia Siertsema, voorzitter Uneto-VNI

Reageer op dit artikel