artikel

Afschaffen van integratieheffing biedt kansen en onzekerheden

woningbouw

Als woningcorporaties huurwoningen bouwen, mogen zij afzien van het toepassen van de integratieheffing op grond van de inmiddels ingetrokken mededeling 26. Het bouwproject moet voor 1 januari 2014 in gebruik worden genomen.

Omdat sommige bouwprojecten vertraging hebben opgelopen, zullen sommige woningcorporaties mogelijk toch met de integratieheffing geconfronteerd worden op lopende bouwprojecten. Dat probleem lijkt nu opgelost.

Woningbouwcorporaties die op eigen grond huurwoningen of andere onroerende zaken bouwen die zonder btw worden verhuurd, kunnen tijdens de bouw de btw op de bouwkosten aftrekken. Op het moment van de ingebruikname moeten zij btw afdragen over de waarde van de onroerende zaken, de integratieheffing. Hierbij lijden woningcorporaties vaak een nadeel voor zover btw afgedragen moet worden over onderdelen waarvoor geen btw-aftrek is genoten.

Inmiddels heeft de koepelorganisatie Aedes afspraken gemaakt met het kabinet. De woningcorporaties leggen zich neer bij de verhuurderheffing, als onderdeel van die afspraak wordt de integratieheffing voor hen afgeschaft. Vermoedelijke inwerkingtreding is 1 januari 2014.

Als voor een project een integratieheffing moet plaatsvinden, kan het aantrekkelijk zijn om het pas na 1 januari 2014 in gebruik te nemen. Mogelijk is er dan geen heffing verschuldigd.

Bij een grondlevering kan het aantrekkelijk zijn om te kiezen voor een levering waarbij 6 procent overdrachtsbelasting (er is geen sprake van een woning) verschuldigd is in plaats van 21 procent niet-aftrekbare btw als de integratieheffing wordt afgeschaft. Omdat de btw gedurende de bouw niet kan worden afgetrokken, leidt dat tot een groter liquiditeitsbeslag. Per saldo moet de btw op de bouwkosten meegefinancierd worden.

Op grond van mededeling 26 hoefden woningcorporaties geen integratieheffing toe te passen. Het intrekken van deze mededeling heeft per 1 januari 2010 plaatsgevonden, onder druk van de Europese Commissie wegens strijd met de Europese btw-richtlijn. Daarnaast vormde de maatregel mogelijk (verboden) staatssteun. Een woningcorporatie die een huurwoning bouwt hoefde geen integratieheffing toe te passen terwijl een projectontwikkelaar dat wel moet. Het is dan ook de vraag in hoeverre deze nieuwe maatregel niet weer elementen van verboden staatsteun in zich heeft of in strijd is met de Europese btw-richtlijn.

Mr. E. de Ruiter, belastingadviseur bij 3RRR Belastingadviseurs, Utrecht

Reageer op dit artikel