artikel

Voorspelbare uitkomst enquête corporaties

woningbouw Premium

Voorspelbare uitkomst enquête corporaties

De parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties loopt zich warm. Er worden extern onderzoekers geworven die tijdelijk in dienst treden bij de Kamer en een bureau gezocht dat een uitgebreid literatuuronderzoek gaat doen.

Daarmee neemt de commissie de regie strak in handen en is het speelveld bepaald. En daarmee ook de uitkomst. Toezichthouders faalden! Onverantwoorde financiële risico’s! Bizarre cases waaruit zal blijken dat corporatiedirecteuren roekeloos handel(d)en en zichzelf ondertussen rijkelijk (lieten) belonen, zullen de toon zetten. Gelet op de gedetailleerde vraagstelling voor het literatuuronderzoek en de nog te onderzoeken cases (in elk geval is Vestia er één van), zal het accent sterk liggen op het handelen van corporatiebestuurders en hun toezichthouders.

Op voorhand is dat een gemiste kans. Het zou veel interessanter zijn precies in beeld te brengen wat opeenvolgende bewindslieden en Kamerleden vanaf begin jaren ‘90 van corporaties hebben gevraagd. Als tegenkant daarvan zou het spannend zijn te beschrijven wat toonaangevende corporatiedirecteuren hebben ondernomen. Soms voor de politieke muziek uit, soms met oogluikende instemming van de bewindsman, dan weer eens nadrukkelijk op verzoek van Den Haag.

Een derde onderzoekslijn is natuurlijk de ontwikkeling op de woningmarkt: wat speelde daar? Wat waren trends? Waar vroeg ‘de markt’ om? Wedden dat er samenhang is met het handelen van de Haagse politiek en/of het ondernemen van corporatiedirecteuren?

Ten slotte zou het mooi zijn als er naar de ontwikkeling van de publieke opinie gekeken wordt. In de meningsvorming waren corporatiedirecteuren een tijdlang de nieuwe Robin Hoods, haarlemmerolie voor stedelijke vraagstukken of de maatschappelijke ondernemers die onrendabel investeerden in projecten van overmorgen. Tribunes vol journalisten en opiniemakers applaudisseerden en stimuleerden dit handelen. Een oprecht onderzoek gaat over de interactie tussen woningmarkt, politici, corporatiebestuurders en publieke opiniemakers. Het ziet er naar uit dat zo’n onderzoek er niet komt.

Lenny Vulperhorst, Adviseur Andersson Elffers Felix Utrecht

Reageer op dit artikel