artikel

Weigering experimentele woningprototypes

woningbouw Premium

Weigering experimentele woningprototypes

Minister Cremers heeft indertijd bevolen dat in 2020 alle nieuwe woningen energieneutraal gebouwd moeten gaan worden. Nog 7 jaar te gaan.

Een jaar geleden heb ik me heftig ingezet om als trekker van het TKI EnerGO subthema ‘gebouwen’ een aantal mkb-bouwbedrijven te interesseren voor het thema ‘Energiebesparing in de gebouwde omgeving’. Dat was bijna het enige onderdeel van het befaamde nationale topgebiedenbeleid van minister Maxim Verhagen waarin de bouw zich kon manifesteren. Daarnaast komt er geen ander nationaal onderzoeksgeld.

Ik heb er vorig jaar twee columns aan gewijd, die zelfs op EL&I met instemming werden begroet. Het resultaat was 15 miljoen inleggeld uit de mkb-bouwindustrie in de verwachting dat EL&I een even groot bedrag zou bijleggen.

We zijn nu een jaar en een desillusie verder. De gevelkoepel heeft een half goedgekeurd programma tot driemaal toe en nu finaal afgekeurd zien worden. En in januari is een breed programma van zes prototype woningen die de opmaat zijn voor energiezuinige woningen in 2020, niet gesubsidieerd en zelfs geweigerd in hun indiening. Onder die zes projecten hangen ongeveer 100 mkb’ers. De inmiddels tot stichting geworden TKI EnergGO heeft besloten dat methodologie en fundamentele kennis veel belangrijker zijn dan het stimuleren van prototypewoningen. De prototype opgave was om op zich erkende onderdelen te coördineren en integreren tot een woning als een energieneutrale machine of meerdere machines als appartementengebouw. Dit betekent dat tussen een geslaagd prototype als het Concept House ‘Delft’ Prototype en een marktconform Urban Villa van 16 woningen er toch een tussenstap noodzakelijk is van een ‘pilot project’ om een optimale coördinatie te ontwikkelen. Die tussenstap is zonder subsidie niet mogelijk.

Helaas. Ik heb mijn best gedaan en steeds de situatie uitgelegd aan het bouw-mkb. Maar dit kan ik niet meer uitleggen. EZ heeft met de steeds wijzigende subsidiestrategie zelf ook het nakijken. Het mkb wordt niet geholpen. Het onderzoeksgeld wordt niet besteed op een manier waar de bouw wat aan heeft. Minister Blok zal ‘not amused’ zijn en wij ook niet. Het mkb bouw staat er alleen voor, zelfs in deze recessie.

Mick Eekhout, Hoogleraar TU Delft en directeur Octatube

Reageer op dit artikel