artikel

Liever infantilisering dan debilisering

woningbouw

Liever infantilisering dan debilisering

In zijn artikel in Cobouw van 12 maart beweert Piet Oskam dat legolisering tot infantilisering en tot kaalslag onder de huidige bedrijven leidt. Mis! De kaalslag zal volgens Hennes de Ridder vooral plaatsvinden onder de mensen die veel geld verdienen met het dom houden van de bouw.

De aanklacht van Oskam tegen legolisering mag er zijn. Ik parafraseer: na het lego-spel komt de kater, het blijkt dat lego geen serieuze optie is voor een toekomstbestendige strategie, legolisering levert geen bruikbaar beleidsscenario op waarmee alle schakels van de bouwkolom toekomstbestendig kunnen worden gemaakt, er zijn geen aanknopingspunten te vinden voor legolisering, de huidige bouw heeft geen competenties voor legolisering, klanten vragen niet om dit soort fabrieksmatige bouw, legolisering biedt geen lonkend perspectief, leidt tot kaalslag, laat het voor wat betreft klantvriendelijkheid afweten, schiet ernstig tekort voor de ontwikkeling van een betere samenwerking tussen bedrijven, vraagt absolute regie en een gedisciplineerde productiemethode en slaat daarmee samenwerking en integratie tusen bedrijven dood”. Geen enkel argument op grond waarvan hij dat vindt of waaruit een en ander blijkt. Eerste gedachte was: laat maar kletsen, maar bij nader inzien toch een reactie.

Legolisering van de bouw is geen spel, maar een bedrijfskundig concept waarmee niet-gestandaardiseerde bouwwerken kunnen worden gemaakt met standaard elementen, is geen strategie (hoe) maar een missie (waarom) en een visie (wat), is geen beleidsstrategie maar een bedrijfsstrategie, heeft veel aanknopingspunten bij de toeleveranciers, doet beroep op reeds aanwezige competenties, is een wenkend perspectief door het verdwijnen van grootschalige ambachtelijkheid, leidt inderdaad tot kaalslag onder bedrijven die dit niet willen, is veel klantvriendelijker dan de huidige bouw doordat nagenoeg alles foutloos kan worden gemaakt met garantie, rekent af met gepruts op de bouwplaats.

Je vraagt je af wat er achter dat ongefundeerde gehak zit. Ik denk dat Oskam geen verandering wil. Lekker op kosten van klant en aannemers wat aan blijven rommelen om daarmee de 7 miljard per jaar faalkosten te genereren en die vervolgens lekker in je zak stoppen. Geen wonder dat hij zo tekeer gaat. Want die lol gaat er met legolisering helemaal aan.

Harde competitie

Ik vind het stuk naar de bouwers toe zeer neerbuigend. Hij zegt onomwonden dat de mensen die in de bouw werken niet in staat zijn om te werken zoals er in de normale wereld wordt gewerkt. Dat is goede producten verkopen, die bottom-up in een samenwerkende keten evolutionair worden ontwikkeld in een harde competitie met ander ketens, die dat ook doen. Die competitie is de aanjager van innovatie in de sector, die daardoor gezond wordt.

Dat vindt Oskam maar niks. Hij heeft iets gehoord over ketenintegratie en ketensamenwerking en kan daarbij niets anders bedenken dan dat alle spelers tussen de grondstoffenleverancier en de eindgebruiker geïntegreerd moeten samenwerken. Lekker alles samendoen, leren en delen. Hij is er inmiddels in geslaagd om enkele woningbouwcorporaties met enkele aannemers “geïntegreerd te laten samenwerken” om de eindgebruiker te bedienen. Vijfjarige contracten waarin 2,5 procent winst en 6 procent algemene kosten worden opgenomen. Is dat het nieuwe verdienmodel? Als deze aannemers geen prijs- en werkafspraken maken, zijn ze zo dom dat ik ze niet eens op mijn werk zou willen hebben. Het is te vergelijken met de KLM ,die met Airbus, Boeing en Embraer samenwerkt om reizigers te vervoeren. Iedereen begrijpt dat KLM vooral niet met vliegtuigfabrikanten samenwerkt, maar ze juist in de competitie zet. Maar Oskam c.s. niet. Waren ze nog maar infantiel, want kinderen van vijf jaar begrijpen al het verschil tussen samenwerken en competitie. Die zitten in de keiharde competitie om in de F1, E1, etc. van de voetbalclub te komen. Eenmaal in een elftal weten ze dat ze in het team moeten samenwerken om de competitie met andere teams aan te gaan. Maar Oskam vertelt in de voetbalkantines dat alle teams met alle scheidsrechters en alle ouders gezellig moeten samenwerken om de KNVB van een uitslag te voorzien. De debilisering ten top.

Oskam verwijt mij dat ik een slechte dokter ben die een recept uitschrijft waaraan de patiënten doodgaan. Dat recept komt erop neer dat ze net zoals de normale wereld moeten gaan werken. Hij en zijn medestanders houden ze liever dom door te zeggen dat ze te dom zijn voor normaal werk. Ze hebben dan veel weg van kwakzalvers en zachte heelmeesters. Maar ze zijn ook, vanwege het gebrek aan elementaire bedrijfskundige kennis, gevaarlijke gekken en kleffe griezels. Ik lust ze rauw en wat mij betreft is de jacht geopend.

Prof.dr.ir. H.A.J. de Ridder, Emeritus hoogleraar integraal ontwerpen TU Delft

Reageer op dit artikel