artikel

Gaan we een brandje blussen met benzine?

woningbouw

Gaan we een brandje blussen met benzine?

Het is altijd goed om te kijken naar het verleden om daar de lessen voor morgen uit te trekken. In die zin vinden Nico Rietdijk en Leendert Meijers het rapport van de tijdelijke commissie huizenprijzen verhelderend. Maar vreemd vinden zij wel de aanbeveling om de invloed van de rijksoverheid op de woningbouwmarkt te vergroten. Want gaan we zo geen brand met benzine blussen?

In een interview zei Kees Verhoeven, voorzitter van de betreffende commissie, dat zijn eenjarige tocht door de wereld van bouwen en wonen als een ontdekkingsreis is geweest. Een reis die was begonnen met het beeld dat de enorme prijsstijgingen op de woningmarkt het gevolg waren van de hoge kosten in de bouw, maar die gaandeweg het onderzoek precies omgekeerd bleek te zijn. Wat wij dus als ‘insiders’ al lang wisten, stond blijkbaar nog niet bij iedereen even scherp op het netvlies, evenmin bij de jonge generatie politici.

Gelukkig is nu wel bij iedereen duidelijk dat niet de hoge kosten bij het bouwen de hoofdschuldigen waren. Evenmin was dat de hypotheekrente-aftrek. Nee, het krappe ruimtelijke ordeningsbeleid van de diverse regeringen in het verleden was de grote boosdoener.

Het is goed dat de commissie huizenprijzen haar onderzoek heeft gedaan. Voor eens en voor altijd is nu duidelijk hoe het echt zat.

Onze grote zorg is nu: lopen we straks niet het risico in hetzelfde zwaard te vallen? Nu predikt uiteraard niemand schaarste, maar is het bij dit kabinet al bezuinigen, hervormen en het reduceren van financiële risico’s bij banken wat de klok slaat. Niemand kan of durft daardoor nog een huis te kopen. Dus gaan we huren, zou je zeggen. Maar met een kabinet dat continu oorlog voert met corporaties en andere investeerders schiet dat ook niet echt op. Met als gevolg: het woningtekort loopt weer hard op en beloopt al binnen enkele jaren 300.000 woningen. Ook het eigen ministerie van Blok heeft laatst in het onderzoek Woon 2012 aangegeven dat het aantal mensen met onvervulde verhuisplannen snel groeit door het achterblijven van de bouwproductie.

De commissie huizenprijzen bepleit nu wel meer invloed van de overheid. Maar had zij niet juist veel beter meer samenhang in het beleid van de overheid moeten bepleiten? Immers, wanneer de bouwproductie zo lang tekortschiet, creëer je toch weer de schaarste van morgen. En zoals de jaren negentig van de vorige eeuw hún tijdgeest hadden, zo hebben wij nu onze tijdgeest: bezuinigen. Maar het effect zal hetzelfde zijn: te weinig huizen als we ze weer nodig hebben. De kunst is dus altijd om de eigen tijdgeest tijdig te onderkennen en niet achteraf via het zoveelste parlementaire onderzoek. Hoe verhelderend misschien ook voor toekomstige generaties politici die op ontdekkingsreis willen gaan.

Minister Blok doet er verstandig aan nu al vast te bekijken wat zijn beleid in de toekomst zal betekenen voor woningnood en marktevenwicht.

Nico Rietdijk, Leendert Meijers, Directie Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers

Reageer op dit artikel