artikel

Nog geen zomer maar al wel twee zwaluwen

woningbouw Premium

Nog geen zomer maar al wel twee zwaluwen

Jos Feijtel helpt minister Blok een handje en schrijft hem een brief met voorstellen die hij zo door kan sturen naar Rutte, Dijsselbloem en Asscher.

Aan Stef Blok, Minister van Wonen

Stef, Je zult het wel druk hebben. Een beetje hulp is nooit weg. Ik schreef voor jou de volgende amice-brief. Als je het er mee eens bent s.v.p. doorsturen op het bekende blauwe briefpapier dat bewindslieden onder elkaar gebruiken.

Beste Mark, Jeroen en Lodewijk, Jullie zijn druk in overleg met bonden en werkgevers over een sociaal akkoord. Vanuit mijn portefeuille Wonen zou ik ook graag een duit in het zakje doen. Weliswaar is de bouw volgens het officiële kabinetsstandpunt geen topsector maar voor de binnenlandse economie is het op dit moment wel zo’n beetje de belangrijkste sector. Eerder lieten jullie mij weten dat het niet veel zin had om geld te stoppen in de sector omdat die eerst moest uitzieken. Gelukkig zijn er nu voorzichtige signalen dat de bodem van de put lijkt bereikt: volgens het CBS was er in februari een lichte prijsstijging en volgens het Kadaster werden er in februari ook meer woningen verkocht. Nog geen zomer maar toch al wel twee zwaluwen.

Ik stel voor daarop in te haken met enkele afspraken die jullie met werkgevers en werknemers nu vast kunnen timmeren. Mijn voorstel hieronder schrijf ik in de vorm van een concepttekst voor het sociaal akkoord. Voor jullie geruststelling: deze afspraken kosten het Rijk niks! Deeltekst Wonen Sociaal Akkoord voorjaar 2013.

Kabinet, werkgevers en werknemers zijn van mening dat de bouw van groot belang is voor realisatie van woningen en ander vastgoed, voor de werkgelegenheid en voor de economie. De navolgende afspraken worden gemaakt:

• De 1,7 miljard die de corporaties op moeten brengen wordt gehandhaafd maar corporaties die kunnen aantonen dat ze extra investeren boven op de cijfers die eerder door het Centraal Fonds Volkshuisvesting zijn gepresenteerd, krijgen een korting op de huurdersheffing. Deze korting is groter naarmate de extra investering groter is. Corporaties in krimpgebieden worden ontzien. Investeringseffect: 70 corporaties bouwen 120 woningen (of renovatie-equivalenten) extra, ofwel: 70 x 120 x € 180.000 = € 1,5 miljard. Dekking is voorzien in het woonakkoord.

• Partijen streven er naar dat er 10.000 woningen extra gebouwd kunnen worden door de doorstarterslening in het leven te roepen. Huishoudens die reeds een koopwoning hebben maar willen doorstarten naar een nieuwbouwkoopwoning kunnen, binnen de grenzen van de NHG, maximaal 35.000 euro renteloos lenen om de aankoop mogelijk te maken. De regels van de huidige starterslening (na elke drie jaar toets of de lening al rentedragend kan zijn) zijn van toepassing. Investeringseffect: 10.000 x gem. € 200.000 = € 2 miljard. Dekking: de nog niet gebruikte extra 30 miljoen uit het woonakkoord voor startersleningen, zo nodig aan te vullen.

• Het kabinet zegt toe de verdeling van het gemeentefonds over de gemeenten zo te wijzigen dat gemeenten die extra bouwen in binnenstedelijke gebieden, niet afgeroomd worden voor de extra ozb die ze daarvan zouden ontvangen. Op die wijze wordt 50 miljoen jaarlijks vrijgespeeld voor gemeenten die deze extra binnenstedelijke woningbouwopgave hebben. Gemeenten kunnen deze inkomst gekapitaliseerd inzetten en op die wijze € 500.000 miljoen aan stimuleringsgeld voor binnenstedelijke (woningbouw)vernieuwing inzetten. Dekking: niet aan de orde; is een verschuiving in het gemeentefonds.

• Partijen komen overeen dat ze de kop zullen nemen voor een overleg tussen rijksoverheid, gemeenten, provincies, corporaties, ontwikkelaars en bouwers voor een gezamenlijke aanpak om de bouw op korte termijn goedkoper te maken. Het Rijk kan nog meer procedures vereenvoudigen; gemeenten kunnen grondprijzen (moet toch eens) en procedures goedkoper maken; sommige provincies kunnen vermogens uit voormalige energiebedrijven inzetten; corporaties kunnen verkoop van woningen inzetten en ontwikkelaars en bouwers kunnen tijdelijk voor kostprijs werken, creativiteit inzetten en waar ze grondeigenaar zijn: nu vast afboeken. Extra investeringseffect: 3000 woning x € 200.000 = € 600 miljoen. Dekking: geen extra lasten voor de rijksbegroting; overigens elk zijn deel.

Beste Mark, Jeroen en Lodewijk,. Zoals jullie zien kost “mijn” bijdrage de rijksoverheid geen geld. Sterker nog, er is sprake van een extra investering in de woningmarkt van 4,6 miljard euro. Volgens de rekensommen van het CPB komt zeker de helft daarvan terug in de schatkist via btw, loonbelasting, vpb etc. Wat willen we nog meer? En de bouw uit het slop en de schatkist 2,3 miljard extra inkomsten. Als jullie hier uit zijn, wil ik graag bespreken met jullie en de sector hoe een deel van de extra inkomsten verder ingezet kan worden bijvoorbeeld voor isolatiemaatregelen. Doen jullie je best?

Jos Feijtel, dir. Wonen-Innovatie-Werkplaats

Reageer op dit artikel