artikel

‘We maken woningen 
als autofabrikant auto’s’

woningbouw

Corporaties vragen in toenemende mate om duurzame en energiezuinige woningen, evenals particulieren. ‘Begeleider’ Aardvast uit Arnhem levert die in de vorm van een energieproducerende woning met een houtskelet en geeft die het energielabel A++++ mee.

< vervolg van pagina 1

‘Energieproducerend’ betekent in de uitleg van mede-oprichter Remco Overmars van Aardvast dat een woning zelf in elk geval genoeg energie maakt om te ventileren en om de ruimten en het tapwater te verwarmen. In de meest uitgebreide variant produceert zo’n woning meer dan alle installaties verbruiken en gaat het overschot het net in. “Daardoor zijn bewoners verzekerd van lage energielasten”, garandeert Overmars. Dat laatste geeft volgens hem corporaties de zekerheid dat de verhuurbaarheid behouden blijft.

Aardvast bouwt de woningen niet zelf maar besteedt de productie uit. “Per project kiezen we de toeleveranciers”, vertelt Overmars. Door een woning industrieel te maken zegt Aardvast die binnen twee maanden te kunnen opleveren. Bij industrieel produceren komt ook minder afval vrij. Aardvast zegt daarmee tegemoet te komen aan de principes van cradle to cradle . Gerekend volgens de beoordelingsmethode GRP Gebouw scoren de woningen minimaal een 7 op een schaal van tien. Certificering volgens Breeam-NL kan ook.

“We maken woningen zoals autofabrikanten auto’s bouwen”, legt Overmars uit. “Met een aantal vaste componenten maken we v erschillende modellen.” Voor de woningen zijn die componenten onder meer drievoudige beglazing, een lucht/water-warmtepomp en zonnecellen. De manier waarop die onderdelen worden verwerkt hangt af van de plek waar de woningen komen te staan.

De opdrachtgever bepaalt de indeling en de architectuur van de woning. De energieproducerende woning is om die reden geen cataloguswoning, vindt Overmars. Aardvast zegt zijn energieproducerende woning te kunnen leveren vanaf 152.000 euro exclusief grond.

Reageer op dit artikel