artikel

Bouwsparen impuls voor verduurzaming

woningbouw

Onderhoudsfondsen worden bij de Vereniging van Eigenaren maar mondjesmaat gevoed. Volgens Alle Elbers kan de introductie van bouwsparen voor deze VVE’s een doorbraak betekenen. Met het geld dat hierbij vrijkomt kan de spaarder op korte termijn een impuls geven aan de verduurzaming van de woningvoorraad en daarmee ook aan de kwakkelende bouwsector. Helaas biedt bouwsparen op korte en middellange termijn geen soelaas voor starters op de woningmarkt.

Bouwsparen is in Nederland een relatief onbekend begrip. Het principe is niet zo ingewikkeld. Iemand spaart contractueel een bedrag per maand, waarover een bescheiden rente wordt betaald. Door een premie van de overheid is er echter een redelijk rendement te behalen. Na een aantal jaren sparen kan de spaarder het geld plus een aanvullende laagrentende lening (meestal gelijk aan het gespaarde bedrag) gebruiken om een huis te kopen. Maar dat geld kan ook gebruikt worden om een woning te onderhouden of te verduurzamen. Dat type ingreep vergt een aanzienlijk lagere investering dan de koop van een huis en dus een kortere periode om daarvoor voldoende kapitaal op te bouwen.

Te weinig woningeigenaren zien dat ze voor de structurele instandhouding van hun woning jaarlijks een bedrag van 1 tot 2 procent van de herbouwwaarde moeten reserveren. Bijvoorbeeld bij Verenigingen van Eigenaren (VVE) worden onderhoudsfondsen vaak maar mondjesmaat gevoed. Ze schuiven groot onderhoud door met kwaliteitsverlies als gevolg. In de huidige markt betekent dat dus ook waardeverlies.

De introductie van bouwsparen kan voor deze VVE’s een doorbraak betekenen. Nu is het praktisch onmogelijk om als VVE een financiering te verwerven. De bank ASN heeft onlangs een voorstel gelanceerd voor de financiering van VVE’s zonder een hypotheekverhoging van de individuele leden. Dan vraagt de bank toch weer om een overheidsgarantie en dat lukt dan weer niet.

Het kan eenvoudiger. In Slowakije gebruikt ongeveer 80 procent van de bouwspaarders de regeling om te investeren in onderhoud en verduurzaming (veelal buitengevelisolatie). Het gros daarvan woont in een meergezinswoning. De bouwspaarkas verstrekt een lening aan de VVE. Men kent het spaargedrag van de VVE-leden en kan op basis daarvan het betalingsrisico inschatten. Zo nodig kan de bouwspaarkas vragen om een deel van de besparingen als risicodekking op de rekening te laten.

Er valt nog heel wat te doen aan onderhoud en verduurzaming van de woningvoorraad. (Her)introductie van het bouwspaarkassysteem in Nederland voor dat doel kan hier op relatief korte termijn een impuls aan geven en daarmee aan de kwakkelende bouwsector.

Dat bouwsparen op de agenda staat blijkt wel uit het feit dat het CDA in zijn verkiezingsprogramma pleit voor de introductie hiervan voor starters op de woningmarkt. Een paar dagen eerder presenteerde Bouwend Nederland een tienpuntenplan voor de woningmarkt en ook daarin wordt de introductie van woonsparen voor starters bepleit.

Kroost

Maar op de korte en middellange termijn biedt bouwsparen geen soelaas voor deze doelgroep. Het is niet voor niks dat in landen waar het systeem functioneert, ouders vaak al voor hun kinderen een spaarcontract afsluiten. Alleen op die manier kan een redelijk bedrag worden opgebouwd voor als hun kroost eenmaal toe is aan een eigen wooncarrière.

Reageer op dit artikel