artikel

Wonen met zorg voor ouderen

woningbouw

Wonen met zorg voor ouderen

Meer ouderen, meer zorg, meer kosten. Dat is de vrees van velen voor onze toekomst. Nederland is daarom op zoek naar nieuwe vormen van wonen met zorg voor ouderen voor een optimale kwaliteit van leven en lage kosten.

De ontwikkelingen gaan gewoon door, hoewel het kabinet-Rutte demissionair is. Het ministerie van VWS had serieuze plannen om de rekening voor het verblijf in een verzorgingstehuis in tweeën te splitsen. Scheiden van wonen en zorg, zoals dit voornemen bekend stond, had als doel om het huurdeel van de rekening voortaan door de huurder zèlf te laten betalen. Alleen het zorgdeel komt dan nog ten laste van de Algemene wet bijzondere ziektekosten. Zo hoopte minister Schippers jaarlijks een slordige 100 miljoen euro te besparen.

Maar ongeacht de politiek, het aantal ouderen dat langdurige zorg nodig heeft, stijgt intussen gewoon door. Naar verwachting zijn in 2030 vier miljoen mensen ouder dan 65, een stijging van 60 procent in krap twintig jaar. En vooral het aandeel 85-plussers, de meest zorgbehoevenden, stijgt onevenredig snel: in 2030 zijn dat er waarschijnlijk 300.000, twee keer zoveel als tegenwoordig. We kunnen het ons niet permitteren geen goede leefomgeving qua zorg en wonen te bieden in een van de 1700 verzorgings- en verpleegtehuizen die ons land nu telt. Los van wie er voor welke kosten opdraait, luidt de vraag dan ook: wat moet er de komende jaren gebeuren om de ouderen straks een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving te kunnen bieden, en voldoende sociale contacten? Dat begint volgens mij met nauwkeurige voorspellingen van de bevolkingsopbouw over 10 tot 15 jaar, liefst op postcodeniveau. Alleen zo komen de wooneisen en woonvragen van de toekomst boven water, waarmee investeerders en woningcorporaties hun nieuwbouwstrategie kunnen bepalen. Daarnaast zullen we samen met gemeenten flink moeten herinvesteren in bestaande wijken uit de jaren vijftig en zestig. Ooit gebouwd om kinderen in te laten opgroeien, moeten deze straks dienst doen om ouderen te verzorgen en te huisvesten, met alle aanpassingen van dien. En uiteraard zijn er ook in en om het huis talloze nieuwe hulpmiddelen nodig om zelfstandig wonende ouderen op afstand te kunnen verzorgen, zoals valsensoren, diabeteshorloges en navigatiesystemen. Ook de ouderen zelf werken steeds meer aan hun eigen toekomst van wonen met zorg, onder andere door het vormen van collectieven. Ik ben positief over de toekomst van wonen met zorg voor ouderen.

Reageer op dit artikel