artikel

Maak huidige woningen flexibel

woningbouw Premium

Maak huidige woningen flexibel

Hoe trekken we de woningmarkt uit het slop? Volgens Ger van der Zanden is de huidige wonigvoorraad niet flexibel, daardoor is opsplitsing in betaalbare eenheden bijna niet mogelijk. Maar er zijn voorbeelden – zoals de studentenwoningen boven de Amstelcampus in Amsterdam – waar dit wel is gerealiseerd.

Nederland zit in een diepe woningbouwcrisis en de overheid wordt om een oplossing gevraagd.

Dat een structurele verandering noodzakelijk is wordt algemeen erkend, maar kan dit alleen met financiële maatregelen opgelost worden? Er wordt jaarlijks al meer dan 11 miljard aan huursubsidie besteed en de nog steeds als een stimulans ervaren hypotheekrenteaftrek en verlaging van de overdrachtsbelasting helpen niet meer.

Het scheef wonen kent buiten de huidige formulering ook een andere dimensie. Is het niet vreemd dat – terwijl de ontwikkeling van stijging van eenpersoonshuishoudens al lang bekend is – we nog steeds nauwelijks voor deze doelgroep bouwen? Verder is de huidige woningvoorraad niet flexibel; opsplitsing in betaalbare eenheden is nagenoeg niet mogelijk. Voorbeelden van gebouwen die voor de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd – niet volgens de conventionele ‘revolutiebouw’ – zoals onder andere de grachtenpanden, de Atelierwoningen in Amsterdam en de Bergpolderflat in Rotterdam blijken wel geschikt voor de nieuwe opgave.

Een voorbeeld hoe betaalbare woningbouw kan worden gerealiseerd, waarbij ook de (te) hoge grondprijzen geen belemmering vormen, zijn onder andere de studentenwoningen boven de sporthal van de Amstelcampus in Amsterdam. Door kleinere woningen met verplaatsbare woningscheidende wanden te realiseren , zijn deze woningen nu betaalbaar voor één persoon, terwijl bij een veranderende marktvraag een woonblok geschikt kan worden gemaakt voor gezinnen.

Ook voor de oudere generatie die nu geen alternatief heeft en daarom ook noodgedwongen, soms in een te grote woning blijft wonen kan huisvesting betaalbaar worden gerealiseerd door ‘op maat’ en tegen lagere maatschappelijke lasten wonen en zorg te bieden. Multifunctionele complexen, die eventueel boven bestaande gebouwen worden gebouwd, in een lichte constructie, met variabele eenheden zijn ook voor zorg en verpleging economisch te exploiteren. Zeker omdat, daarnaast ook gebruik van duurzame energie rendabel is. Inpassing van nieuwe technieken zoals domotica, maar ook aanpassingen om de kosten van ‘handen aan het bed’ te reduceren zijn met slimme en flexibele casco’s te realiseren. Een bijkomend voordeel is dat de rentelasten lager zullen zijn, omdat financiers geen risico op leegstand meer hoeven mee te nemen; immers de eenheden zijn steeds opnieuw geschikt voor de dan geldende marktvraag.

Door nieuwe betaalbare huisvesting aan te bieden, komt de doorstroming op gang en komen er bestaande woningen beschikbaar waar nu ‘scheef’ wordt gewoond. Daarmee kan de bouw- en vastgoedsector in Nederland een nieuwe positieve impuls krijgen.

Ger van der Zanden, Directeur Slimline Buildings

Reageer op dit artikel