artikel

Oprichters zijn kritisch over ‘Meer met Minder’

woningbouw Premium

Het convenant ‘Meer met Minder’ heeft nog niet gebracht waar de ondertekenaars vier jaar geleden op hoopten. De roep om een daadwerkelijke verplichting van het energielabel wordt echter steeds luider.

In januari 2008 ondertekenden Bouwend Nederland, Uneto-VNI, EnergieNed, Aedes en het toenmalig ministerie van VROM het convenant Meer met Minder (MMM). Ze spraken af om in de eerste vier jaar ten minste een half miljoen huizen met minimaal twee stappen te laten stijgen op de energielabelladder. Einddoel van Meer met Minder was een jaarlijkse energiebesparing van 100 petajoule. Dat is 30 procent van het totale energieverbruik in 2008. Onderdeel van de afspraak was ook dat Uneto-VNI en Bouwend Nederland hun leden zouden aanmoedigen mee te doen. In totaal was de verwachting dat 4000 bouwers zouden intekenen en ten minste 5000 installateurs. Het zou de bouw 1,5 procent extra werk opleveren en de installatiesector zelfs 7 procent.Nu, bijna vier jaar later, denken de ondertekenaars van toen een stuk minder positief over het convenant. “Meteen mee kappen”, stelt Aedesvoorzitter Marc Calon in een vraaggesprek dat Meer met Minder komende vrijdag via een digitale nieuwsbrief aan alle leden stuurt. “Ik schat in dat het overgrote deel van het MMM-effect is toe te schrijven aan corporaties die hun woningen opknappen. Wij halen onze doelen wel, maar particulieren blijven zwaar achter. Laten we Meer met Minder snel vergeten.”

Veel energie

Ook Bouwend Nederland-voorzitter Elco Brinkman is kritisch. “Het convenant heeft z’n functie gehad, maar steeds maar weer consensus bereiken met vijf partijen kost ongelofelijk veel energie. Een lossere vorm van samenwerking zou zeer welkom zijn.”

Marcel Engels van Uneto-VNI en Hans Alders van EnergieNed zijn minder negatief, maar merken ook dat MMM nog niet brengt wat werd gehoopt. De vier founding fathersroepen minister Donner op het energielabel nu eindelijk daadwerkelijk te verplichten. “Bij het verbieden van gloeilampen kan dat wel. Bij huizen is de zaak gepolitiseerd,” stelt Engels. “Er is een stok achter de deur nodig.”

Reageer op dit artikel