artikel

Frank en Marjolein willen niet verhuizen?

woningbouw Premium

Frank en Marjolein, twee starters op de arbeidsmarkt, wonen al enige tijd in een sociale huurwoning in Amsterdam. Inmiddels hebben ze carrière gemaakt en voldoen zij niet meer aan de Europese norm van maximaal 33.000 euro bruto gezinsinkomen per jaar, de grens voor het betrekken van een sociale huurwoning.

In jargon zijn Frank en Marjolein ‘scheefwoners’. Ze houden een huis bezet waar mensen met een lager inkomen voor in aanmerking moeten kunnen komen. Maar ja, de huur is lekker laag en zo kun je nog eens extra op vakantie! En overstappen van huren in de sociale sector naar de vrije sector in Amsterdam betekent het verdubbelen van je huurlasten. En of je dan echt een beter huis krijgt naar jouw eigen wensen, dat is maar de vraag. Redenen genoeg voor Frank en Marjolein om lekker te blijven zitten waar ze zitten.

Waarom verleiden we scheefwoners niet om te verhuizen? Waarom nemen corporaties of gemeenten niet zelf de regie in deze? Mijn motto is: stel de woonwensen van Frank en Marjolein centraal. Zij kunnen en willen heus wel iets meer betalen voor een ruimer huis dan de huurgrens van 660 euro per maand. Het nieuwe huis moet dan natuurlijk wel voldoen aan al hun wensen. Frank wil al jaren meer bergruimte voor zijn spullen en Marjolein wil een grotere woonkamer. Met het anticiperen op dit soort wensen, bevorder je gericht de doorstroming in de sociale huursector. En ook belangrijk: omdat de particuliere opdrachtgevers hun eigen huis bouwen, is er geen sprake van staatssteun.

Met een klantgerichte aanpak in de vorm van (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), kunnen de scheefwoners met middeninkomens hun eigen huis realiseren. CPO-woningen vallen al gauw 20% goedkoper uit dan vergelijkbare woningen op de vrije markt. En de woonkwaliteit gaat omhoog, want particuliere opdrachtgevers hebben heel veel oog voor detail bij het bouwen van hun eigen huis. Deze betere woonkwaliteit gaat weer hand in hand met een betere leefomgeving in de wijk. CPO projecten zijn ook allang niet meer beperkt tot gemeenten buiten de Randstad. Ook Amsterdam biedt dit jaar al 1000 kavels aan, verspreid over de stad. Neem van mij aan: Frank en Marjolein zijn echt wel te verleiden tot verhuizen.

Hans Middendorp, business consultant Ruimtelijke Ontwikkeling bij Balance – Advies, Projecten, Interim

Reageer op dit artikel