artikel

‘Dubo blijft bij mooie woorden’

woningbouw

Zowel voor nieuwbouw als voor bestaande bouw dreigt de sector de in 2008 afgesproken duurzaamheidsambities niet te halen. Steeds weer blijken de hoge kosten een streep door mooie plannen te halen. Dat is het oordeel van duurzaamheidsdeskundigen van het Delftse adviesbureau BuildDesk. In de bijlage ‘Duurzaamheid & Energie’, die vandaag is bijgevoegd bij Cobouw, uitenTheo […]

Zowel voor nieuwbouw als voor bestaande bouw dreigt de sector de in 2008 afgesproken duurzaamheidsambities niet te halen. Steeds weer blijken de hoge kosten een streep door mooie plannen te halen.

Dat is het oordeel van duurzaamheidsdeskundigen van het Delftse adviesbureau BuildDesk. In de bijlage ‘Duurzaamheid & Energie’, die vandaag is bijgevoegd bij Cobouw, uitenTheo Voskuilen, Krijn Braber en Pieter Klep forse kritiek op gemeenten, projectontwikkelaars en corporaties. Die laten volgens de drie veel kansen liggen om de ambitieuze duurzaamheidsambites wel te realiseren.

Volgens Voskuilen, directeur overheden bij het adviesbureau, dringt nauwelijks tot lokale overheden en corporaties door dat verduurzaming van de bestaande bouw ook helpt bij de aanpak van een heel ander maatschappelijk probleem, namelijk armoede. “Het stoort me dat we in Nederland slechts blijven spreken over huurlasten. Maar het aandeel energiekosten in de totale woonlasten neemt schrikbarend toe. Dat kan niet goed blijven gaan. Mensen met een minimuminkomen hebben niets aan een goedkope woning als hun energierekening straks hoger is dan de huur.”

Voskuilen vindt daarom dat corporaties, met als belangrijkste taak het huisvesten van sociale minima, veel meer werk moeten maken van het verduurzamen van hun woningvoorraad. “Het gaat veel te langzaam. Ik maak me daar boos over.”

Voskuilens collega Krijn Braber, directeur zakelijke markt, constateert eenzelfde traagheid in het verwezenlijken van ambities bij nieuwbouwprojecten. Braber spreekt zelfs van een “Bermudadriehoek waarin duurzaamheidsambities verdwijnen” en een “festival van gemiste kansen”. Volgens Braber beginnen gemeenten, projectontwikkelaars en energieleveranciers vol goede moed aan nieuwbouwplannen, maar sneuvelen ambities op het gebied van duurzaamheid bijna altijd. “En dat komt altijd door gebrek aan geld.”

> PAGINA 9: COMMENTAAR

> bijlage: Duurzaamheid & Energie

Reageer op dit artikel