artikel

Commentaar / Galerijflat

woningbouw

Er bestaat een spreekwoord waarin een kalf en een put figureren en het heeft er alle schijn van dat dit gezegde ook opgaat in het geval van de galerijflat in Leeuwarden.

Wonder boven wonder vielen er in de Friese hoofdstad geen doden of gewonden, maar vooralsnog zijn bijna honderd gezinnen wel maandenlang dakloos. Het wekt verbazing dat er vanuit politiek en media nog geen luide roep klinkt om een grootschalig onderzoek naar andere flatgebouwen die in of rond de jaren ‘60 van de vorige eeuw zijn gebouwd. Hoe anders was dat toen in 2003 twee doden vielen toen in Maastricht een balkon naar beneden stortte. Nederland was te klein. De instortingen in Maastricht en Leeuwarden zijn absoluut niet met elkaar te vergelijken, maar in potentie vormt het laatste ongeluk een veel groter gevaar dan het eerste. Het heeft er immers alle schijn van dat veel gebouwen op dezelfde manier zijn gebouwd als de Antillenflat.

Ooit was 8 centimeter beton met stalen wapening en een 15 millimeter dikke deklaag op die wapening de norm. Later werd dat aangescherpt naar ten minste 25 millimeter deklaag. Op dat moment moeten er dus mensen (aannemers, ambtenaren van VROM, constructeurs) zijn geweest die meenden te weten dat een deklaag van 15 millimeter te dun was. Waarom hebben die niet aangedrongen op onderzoek naar galerijvloeren uit de tijd dat het dunne laagje beton op de wapening nog wel als veilig werd gezien? Het probleem van roestende wapening is al heel lang bekend: denk aan de manta- en kwaaitaalvloeren. Verontrustend is dat blijkbaar niemand heeft bedacht dat wapening in andere bouwdelen, zoals galerijen, op een bepaald moment een gevaar kunnen opleveren. Wetenschappers, constructeurs en bouwers moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Het is te makkelijk om te roepen dat er bij goed onderhoud geen vuiltje aan de lucht is. Ooit bedacht de sector een methode om galerijflats te bouwen. Diezelfde sector moet er nu ook voor zorgen dat galerijen veilig kunnen worden gebruikt. Een landelijke inspectie en eventueel herstel van de naoorlogse flats kunnen ergere ongelukken voorkomen. Politiek Den Haag zit in de positie dat af te dwingen.

Reageer op dit artikel