artikel

Passiefhuis niet brandgevaarlijker

woningbouw Premium

Er is geen enkele indicatie dat passiefgebouwen brandgevaarlijker zijn, vindt Chris Zijdeveld. Hoogstens kan iets worden gezegd over de mogelijke omvang van de schade bij een eventuele brand. We moeten op de eerste plaats vooral niet uit het oog verliezen dat brandgevaarlijkheid twee aspecten bevat: eerst de kans dat een brand ontstaat en daarna de […]

Er is geen enkele indicatie dat passiefgebouwen brandgevaarlijker zijn, vindt Chris Zijdeveld. Hoogstens kan iets worden gezegd over de mogelijke omvang van de schade bij een eventuele brand.

We moeten op de eerste plaats vooral niet uit het oog verliezen dat brandgevaarlijkheid twee aspecten bevat: eerst de kans dat een brand ontstaat en daarna de vraag hoe een eventuele brand zich ontwikkelt. De kans dat een brand ontstaat is daarbij het belangrijkste aspect, maar geen van de berichten gaat daarover. Er kunnen bovendien nog wel wat vraagtekens worden gezet bij de vermelde conclusies.

Het is een gemakkelijke en onjuiste bewering dat een passiefhuis potdicht is, want de werkelijkheid is anders. Bij een goed passiefhuis wordt inderdaad voor de oplevering een zogenaamde blowerdoortest gedaan waarbij de luchtdichtheid wordt gecontroleerd. Het gaat hierbij echter om het vinden van ongewenste openingen die onaangename tocht, comfortvermindering en energieverlies kunnen opleveren.

Voordat die blowerdoortestkan worden uitgevoerd moeten eerst alle openingen die voor het ademen van de woning noodzakelijk zijn heel zorgvuldig worden afgesloten.

Een passiefhuis heeft ook gewoon ramen die open kunnen en bij een goed ontwerp zelfs extra openingen om in de zomernacht voor extra verkoeling te kunnen zorgen.

Het Belgische bericht over de vermeende brandgevaarlijkheid van passiefwoningen is bovendien intern tegenstrijdig. Enerzijds wordt gemeld dat bij een passief- woning die in brand staat het openen van ramen of deuren tot een backdraft-explosie kan leiden terwijl anderzijds tegelijk wordt opgemerkt dat het ventilatiesysteem voor verspreiding van rook kan zorgen. Dat door ditzelfde ventilatiesysteem dan ook voldoende zuurstof kan worden aangevoerd (een passief woning is immers een ademende woning) om juist die backdraftte voorkomen wordt kennelijk over het hoofd gezien, doordat de ingezette redenering niet consequent wordt doorgezet.

Tegen die achtergrond ben ik ook niet onder de indruk van simulaties van studeerkamergeleerden voordat ik het gehanteerde model en de aannamen heb gezien.

Wetenschappelijke onzin

Er worden veel te gemakkelijk kreten geslaakt over passiefhuizen die niet op kennis zijn gebaseerd. Ik heb in mijn leven al te veel zogenaamd wetenschappelijke onzin moeten lezen om van een dergelijk bericht meteen onder de indruk te zijn. Geen van de berichten gaat over de brandgevaarlijkheid van passiefgebouwen. Er is geen enkele indicatie dat passiefgebouwen brandgevaarlijker zijn. Hoogstens kan iets worden gezegd over de mogelijke omvang van de schade bij een eventuele brand. En bij de voorliggende uitspraken daarover kunnen dan nog vraagtekens worden geplaatst. En hoe vaak staat er eigenlijk een gebouw in brand? Ik ga gewoon de geplande renovatie van mijn eigen woning tot passief niveau met onverminderd enthousiasme en een gerust hart, dus zonder enige angst, doorzetten.

Passiefgebouwen zijn immers op alle beoordelingspunten die ik ken superieur.

Voorzitter Stichting PassiefBouwen.nl

Reageer op dit artikel