artikel

Herkenbaar label voor consument

woningbouw

Met het energielabel komt een herkenbaar instrument beschikbaar om aan de consument duidelijk te maken hoe energiezuinig een nieuwbouwwoning is. Het maakt woningen niet onnodig duur, vindt Claudia Bouwens.

De marktpartijen van het Lente-akkoord zonden vorige week een brief aan minister Donner en de Tweede Kamer. Wij willen graag snel de beschikking krijgen over het energielabel voor nieuwbouw, omdat dat tot nu toe ontbreekt (‘Energielabel voor alle bouw bepleit’, Cobouw 28 januari). In Cobouw van 31 januari poneert de stichting Passief Bouwen enkele aannames die we graag willen ontzenuwen en toelichten.

Methode

Tot nu toe is het energielabel (A tot en met G) op grond van Europese regelgeving verplicht voor woningen ouder dan tien jaar.

Het is de EPA-adviseur die op basis van beschikbare bouwkundige en installatietechnische informatie het energielabel voor een woning bepaalt. Voor nieuwbouw is deze methode niet geschikt, omdat de methode onvoldoende rekening houdt met moderne bouwkundige- en installatietechnische voorzieningen. Voor nieuwbouw wordt gewerkt met de epc-waarde. De wijze waarop deze waarde bepaald wordt kent zeker een aantal onvolkomenheden. Daarom ontwikkelt NEN een verbeterde methodiek (EPG) die hopelijk spoedig beschikbaar komt. In onze brief stellen wij op basis van een voorlopig voorstel van de NEN voor de epc voor nieuwe woningen als volgt om te zetten naar het energielabel:

epc tussen 0,0 en 0,4: label A+++

epc tussen 0,4 en 0,6: label A++

epc tussen 0,6 en 0,8: label A+

epc tussen 0,8 en 1,4: label AAan deze omzetting zijn geen kosten verbonden. De epc van elke nieuwbouwwoning is bekend. Een kind kan de omrekening van epc naar het energielabel maken.

Met de vertaling van de epc naar het energielabel komt een herkenbaar – van bestaande woningen, maar ook witgoed en de autobranche – instrument beschikbaar om aan de consument duidelijk te maken hoe energiezuinig de nieuwbouwwoning is. De epc – waarde zegt de consument namelijk niets. Het is overigens niet zo dat wij hiermee opeens enthousiast zijn geworden over de wijze waarop de epc – waarde wordt bepaald. Maar we zijn pragmatisch. We vinden het belangrijk dat eigenaren en huurders van bestaande én nieuwe woningen op zo eenvoudig mogelijke en eenduidige wijze worden geïnformeerd over de energetische kwaliteit van de woning.

Transparantie

Ons voorstel heeft dus niets te maken met het onnodig duur maken van woningen en heeft ook geen enkele relatie met de omvang van de bouwproductie; daar slaat de Stichting Passief Bouwen echt de plank mis. En wat betreft de opmerking van SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen dat wij onze inspanningen meer zouden moeten richten op het aantrekkelijker maken van investeren in energiebesparing: daar zetten wij ons al jaren voor in en zullen dat ook blijven doen. Het bevorderen van transparantie voor de consument, dat we met ons voorstel nastreven, zal daar zeker aan bijdragen.

Programmaleider kennisoverdracht en stimulering Lenteakkoord

Reageer op dit artikel