artikel

Hervormen woningmarkt

woningbouw

Voor de verkiezingen was er een enorme druk om de woningmarkt te hervormen.

Het CPB, de SER en een van de heroverwegingswerkgroepen maakten scherpe
analyses en eigenlijk lag de bal bij de kabinetsformatie op de stip. Het
momentum was aanwezig om de regelingen voor zowel de huur- als de koopmarkt
gelijktijdig ingrijpend te herzien. Het nieuwe kabinet besloot vrijwel alles bij
het oude te laten en de komische situatie doet zich voor dat de Eerste Kamer het
kabinet nu per motie maant met een visie te komen. Dat laatste is verstandig
omdat het argument dat veranderingen in de hypotheekrente- aftrek er voor zorgen
dat de woningmarkt stagneert niet meer opgaat. De markt ligt immers plat. En is
dat niet juist het ideale moment om regelingen die nu toch niet werken
ingrijpend te herzien? Datzelfde geldt voor de huurmarkt. Het invoeren van
inkomenshuren ligt meer voor de hand dan ooit. En omdat we een land van
compromissen zijn is een gemaximeerde hypotheekrenteaftrek op basis van
annuïteiten en een slim systeem van inkomenshuren (voor een gemaximeerd aantal
jaren) een mooie uitkomst. En wat doen we met de woningnood? Dat lijkt steeds
meer een grootstedelijk vraagstuk te worden. En daar hoort de besluitvorming dan
ook thuis. Niet bij het rijk of de provincies. Grootsteedse visies op het
woningvraagstuk moeten leidend worden. Voor de overige gemeenten geldt
eigenlijk: beperkte groei, hoogstens voor de eigen woningbehoefte. En
corporaties? Die zijn primair lokaal georiënteerd, richten zich op hun publieke
taak, stellen de behoeften van de primaire doelgroep centraal en maken mooie
kleinschalige projecten.

Adviseur Andersson Elffers FelixUtrecht.

Reageer op dit artikel