artikel

Haal het slot van de woningmarkt

woningbouw

In de afgelopen periode heeft het kabinet de woningmarkt volledig in het slot gegooid door geen hervormingen te willen uitvoeren en door een inflatievolgend huurbeleid te voeren. Hierdoor is het gat tussen huur en koop alleen maar groter geworden, meent Brigitte van der Burg.

Het kabinet heeft vlak voor zijn val, evenals een aantal politieke partijen,
het vertrouwen in de woningmarkt ondermijnd door voortdurend onduidelijkheid
over de hypotheekrenteaftrek te creëren en voor aanpassingen ervan of zelfs
afschaffing te pleiten. De woningmarkt is een vertrouwensmarkt. Daarom is het
van essentieel belang dat mensen weten waar ze aan toe zijn en waarop ze kunnen
vertrouwen. De allerbelangrijkste actie om het vertrouwen in de woningmarkt te
herstellen, is het garanderen van de hypotheekrenteaftrek. Dat blijkt ook uit
een recente studie van het Economisch Instituut voor de Bouw waaruit blijkt dat
het VVD-programma voor de woning- en bouwmarkt het allerbeste uitpakt. Wat de
VVD betreft staat de hypotheekrenteaftrek dan ook als een huis en wordt het
eigen woning forfait ook niet verhoogd! Ook wordt het eigen huis niet van box 1
naar box 3 overgeheveld. Daarnaast is het belangrijk dat mensen kunnen lenen
voor een huis en dit ook op een betaalbare en verantwoorde wijze kunnen doen. De
VVD wil daarom dat de succesvolle verhoging van de Nationale Hypotheekgarantie
van 265.000 naar 350.000 euro – een VVD initiatief – wordt verlengd tot 2015.
Verder is het belangrijk om de mobiliteit op de woningmarkt weer op gang te
krijgen. Dat kan door de boete op verhuizen, de overdrachtsbelasting, in de
komende kabinetsperiode te halveren en daarna af te schaffen. Ook is het in dit
verband belangrijk dat de huursector wordt hervormd. Als het gaat om het
huurbeleid is niet uit te leggen dat 32 procent van de Nederlandse bevolking
niet in staat is op eigen kosten in een fatsoenlijk dak boven het hoofd te
voorzien. De VVD wil het aandeel van de corporaties terugbrengen van 2,4 miljoen
huurwoningen tot 1,1 miljoen huurwoningen. De sociale huurwoningen (of beter:
gesubsidieerde huurwoningen) zijn bedoeld voor die mensen die het écht nodig
hebben, die dat niet op eigen kracht kunnen bekostigen (betaalbare huisvesting
voor lagere inkomens). Nu wordt een groot deel van de betaalbare huurwoningen in
de sociale woningvoorraad bewoond door mensen die niet tot de doelgroep van
beleid horen. Dat is niet de bedoeling. Dat moet veranderen.

Huurliberalisatie

De VVD wil toe naar een huurbeleid, waarbij een groter deel van de woningen
geen gereguleerde huurprijs kent (marktconforme huren). Voor kwaliteit moet
worden betaald. De echte prijs van de woning moet dus worden betaald. De
huurmarkt moet minder strak worden gereguleerd. De huurliberalisatie en een
minder sterk door de overheid gereguleerde huurmarkt brengen de doorstroming op
gang, ook neemt het aanbod van woningen toe en vermindert de prijsdruk. Kortom,
een minder strak gereguleerde woningmarkt haalt de woningmarkt van het slot.

Brigitte van der Burg, VVD Tweede Kamerlid.

Reageer op dit artikel